Fotografija

Pijavice u septembarsko popodne

Boris Savić, Zoni Lazarova, Aleksandar Ljumović | 09:09:2017 | 15:19:24

Nestabilno vrijeme, septembar - kao i svake godine sa mora nas posjećuju pijavice.