Fotografija

Zabijeljelo na Rumiji

photo: Dragana Pavlović, Filip Jovović | 07:10:2017 | 11:29:20

Rano, i naglo, prvi snijeg je već 7. oktobra dohvatio vrhove Rumije. A do prekjuče je bilo kupanja.