Fotografija

Ako neko traži korpu...

| 26:11:2017 | 16:23:41

Ako neko iz velikih megamarketa traži gdje mu je korpa, sad zna gdje je može naći - u žbunju između Sportske dvorane i magistrale.