Fotografija

Barska plaža prije 110 godina

by Željko Milović | 17:02:2018 | 13:43:49

Fotografija barske plaže prije 110 godina, do sada neobjavljena. Original se čuva u fundusu Narodne biblioteke Srbije.