Fotografija

Nova godina, ipak, još traje, samo što..

| 10:01:2016 | 01:13:28

Nova godina, ipak, još traje, samo što nekima mrak počinje kasnije. Trg, noćas, u 22:00, potpuno drugačiji od onoga iz 17:30.