Fotografija

Brdo smeća na Crvenoj plaži

| 04:09:2016 | 21:38:23

Ovdje nije potrebno puno teksta, sve se vidi. Crvena plaža. Juče.