Fotografija

Čarobna šuma na Topolici by Anto

by Anto Baković | 12:12:2016 | 20:55:54

“Sve se sprema da se Nova ne dočeka u mraku. Mraka je dosta bilo”, napisao je kratko i jasno poznati barski fotograf Anto Baković, i posjetiocima Bar Infa prenio vizuelne impresije osvijetljenog Trga Vladimira i Kosare.