Hronika

Pavićević: Nikom nijesam pribavio imovinsku korist

by Dnevne novine | 28:01:2016 | 11:10:06

Doskorašnji predsjednik Opštine Bar Žarko Pavićević koji se od 21. septembra nalazi u pritvoru pod sumnjom da je oštetio budžet opštine za skoro tri miliona eura u korist Zavoda za izgradnju Bara (ZIB), kazao je tužiocu da se ne osjeća krivim, te da u cijelom slučaju nikome nije pribavio imovinsku korist.
 
Iako nije sporio da je bez odobrenja Skupštine opštine aktivirao određene opštinske garancije, tvrdio je da je ta ovlašćenja crpio iz pojedinih Vladinih odluka i ranije sklopljenih ugovora.
 
To se, između ostalog, navodi u optužnici koju je Specijalno tužilaštvo nedavno podnijelo protiv bivšeg barskog čelnika koji će se 8. februara naći pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je u periodu od 8. avgusta 2007, pa do 3. marta 2014. godine, oštetio budžet opštine za 2.930.000 eura, pišu Dnevne novine.
 
Specijalno tužilaštvo vjeruje da je, bez odobrenja o zaduživanju i davanju garancija Skupštine opštine Bar, sa Zavodom za izgradnju Bara, čiji je većinski vlasnik, zaključio ugovor o finansiranju izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Baru, kako bi se riješilo stambeno pitanje zaposlenih u više državnih institucija. Ugovorom o jemstvu, Pavićević je sredstvima barske opštine garantovao vraćanje kredita za izgradnju objekta A6 u Baru.
 
To je učinio zaključivanjem ugovora o jemstvu kojim je obavezao opštinu Bar da vrati cjelokupni kredit u slučaju da Zavod za izgradnju Bara ne bude uredno vraćao kredit. Osim toga, kako se navodi, kao sredstvo garancije je izdao mjenice na teret Opštine "iako je znao da preduzeće Zavod za izgradnju Bar neće vratiti predmetni kredit".
 
Pavićević je u svojoj odbrani pred tužiocem tvrdio da svojim radnjama minulih godina nije nikome pribavio protivpravnu imovinsku korist.
 
U odnosu na zaključene ugovore, Pavićević je tvrdio da po njima Prva banka nije imala pravo da aktivira mjenice, a i kada su aktiviran, kako je naveo, sa računa Opštine Bar nije skinut cjelokupan iznos novca koji je naznačen u ugovoru, već samo jedan njegov dio. Iako nije imao ovlašćenje da u ime Opštine Bar izda sporne garancije po ugovoru iz 2007. godine, Pavićević je tvrdio da je ovo svoje ovlašćenje crpio iz zaključka Vlade kojim se Opština ovlašćuje da može davati garancije u tom pravnom poslu. U optužnici se, međutim, navodi da je shodno tom zaključku Vlade, Opština obavezna samo da ustupi zemljište za izgradnju spornog objekta A6.
 
Pavićević je pred tužiocem kazao i da je sa Zavodom za izgradnju Bara sklopio ugovor o jemstvu i tri mjenice, iako za to nije imao ovlašćenje Skupštine.
 
Izvršna direktorica Zavoda za izgradnju Bar (ZIB) Danijela Krković sumnjiči se da je od 2010. do 2013. godine u službene isprave unosila neistinite podatke koje je ovjeravala svojim potpisom i pečatom tog preduzeća. Ona je pred tužiocem Sašom Čađenovićem priznala da je izdala sporne potvrde kako je to predstavljeno u optužnici. Nije sporila da su u tim potvrdama uneseni netačni podaci, a sve je radila po nalogu Pavićevića, kao većinskog vlasnika preduzeća, navodi se između ostalog u optužnici.
 
Pavićević je pred tužiocem kazao i da je sa Zavodom za izgradnju Bara sklopio ugovor o jemstvu i tri mjenice, iako za to nije imao ovlašćenje Skupštine. Istakao je međutim, da je ovo ovlašćenje crpio iz osnovnog ugovora o građenju koji je sklopljen 2007. godine.