Hronika

Okrivljeni za trovanje djece oslobođeni optužbe

by Vjera Knežević Vučićević | 04:07:2016 | 18:47:12

Okrivljeni za trovanje vodom 106-toro djece koja su boravila na rekreativnoj nastavi u hotelu “Adria” u Baru i vili “Lara” u Čanju u maju 2011. godine, oslobođeni su optužbi, jer je, shodno članu 125 došlo do apsolutnog zastarjevanja djela.
 
To je danas objavila sutkinja Aleksandra Leković. U konkretnom slučaju zastarelost je nastupila protokom četiri godine od izvršenja djela (20. maja 2015. godine). Vijeće sutkinje Aleksandre Leković utvrdilo je i da je djelo izvršeno iz nesvjesnog nehata.
 
“Uz to, uopšte nije dokazano da je do infekcije djece došlo usljed konzumiranja vode. Djelo kao takvo postoji i zbog apstraktne opasnosti, pa se shodno tome uopšte ne mora ni utvrditi da li je uzrok bolesti kod djece bila ta voda. Bez obzira na tu činjenicu, nije dokazano da je voda uzrok bolesti, jer je kod djece pronađena bakterija stafilokoka, a utvrđeno je da su u vodi bile prisutne bakterije enterokokus, enetrobakter, citrobakter i sulfidoredukujuće bakterije. Nesporno je da je stafilokoka nađena na dasci za rezanje i rukama nekih od zaposlenih, ali to okrivljenima nije stavljeno na teret” - kazala je sutkinja Aleksandra Leković.
 
Ona je navela i da je činjenica da je voda koju su djeca konzumirala bila škodljiva za zdravlje ljudi, ali da prema analizama, ona nije izazvala trovanje.
 
DOO za turizam, ugostiteljstvo, promet i usluge “Company” sa sjedištem u Šušanju i Vasilije Gvozdenović nijesu okrivljeni za proizvodnju i stavljanje u promet škodljivih proizvoda, kojim je zaprijećena kazna zatvorom od tri mjeseca do tri godine. U slučaju kada se utvrdi da je ovo djelo učinjeno iz nehata, zaprijećena je kazna zatvorom do jedne godinu. Sud je odbio optužbe da su 19. i 20. maja 2011. godine u hotelu “Adria” u Baru i vili “Lara” u Čanju okrivljeni stavili u promet vodu sa izvora i iz vodovodne mreže,  iako su bili dužni i mogli biti svjesni da mogu učiniti djelo, iz razloga što je voda bila škodljiva za zdravlje ljudi. Utvrđeno je da je ona bila fizički, hemijski i bakretiološki neispravna, zbog odsustva hlora, povećane mutnoće i prisustva bakterija indikatora fekalnog zagađenja- enerokukus, enterobakter, citrobakter, ešerihija koli, sulfido- redikujuće klastridije, čime bi izvršili krivično djelo proizvodnja, stavljanje u promet škodljivih proizvoda.