Hronika

Viši sud ukinuo presudu Savićeviću

by DAN | 15:08:2016 | 10:17:48

Viši sud u Podgorici ukinuo je presudu kojom je Baranin Zoran Savićević (52) osuđen na osam mjeseci zatvora zbog podmetanja požara na automobilu bivšeg predsjednika Državne izborne komisije Ivice Kalezića.
 
Savićević se sumnjiči da je 27. decembra, na parkingu u Ulici Mila Boškovića u Baru, podmetnuo požar na vozilu “reno megan”, vlasništvo Kalezića. Vozilo je potpuno uništeno, a oštećena su i dva na koja se požar proširio. Zbog toga, prvostepenom presudom koja je ukinuta, Baranin je bio dužan da vlasnicima uništenih auta isplati oko 8.000 eura.
 
Branilac okrivljenog Baranina uložio je žalbu na tu presudu koju je Viši sud u Podgorici prihvatio. Sud je ocijenio da Osnovni sud u Baru nije potpuno utvrdio činjenično stanje, zbog čega je naredio da se postupak obnovi.
 
Viši sud je ocijenio da se prvostepena presuda zasniva samo na činjenicama i dokazima koji su neposredno izvedeni na glavnom pretresu ili su sadržani u zapisnicima, odnosno drugim materijalima, te da je sud dužan da savjesno vrednuje svaki dokaz pojedinačno, i u vezi s ostalim dokazima, te da na osnovu takve ocjene izvede zaključak da li je neka činjenica utvrđena. Prvostepeni sud je, napominju, odbijajući da izvrši neposredan uvid u dva DVD-ja, a kako se to osnovano ističe i u žalbi branioca okrivljenog, propustio da utvrdi odlučne činjenice, odnosno da utvrdi da li je okrivljeni na tim snimcima.
 
Dakle, prvostepeni sud je morao izvršiti neposredan uvid u predmetne DVD i tek tada bi bio u mogućnosti donijeti odluku u ovoj krivičnopravnoj stvari - napominje Viši sud.