Hronika

Nastavljeno suđenje Žarku Pavićeviću

by DAN | 08:11:2016 | 12:09:14

Branilac Žarka Pavićevića, bivšeg predsjednika Opštine Bar, predložio je specijalnom vijeću sudije Ane Vuković da sud po službenoj dužnosti kao dokaz pribavi zapisnik sa sjednice Skupštine Opštine Bar, na kojem je donijeta odluka o prenosu prava na gradsko građevinsko zemljište na kojoj je sagrađena stambena zgrada za prosvjetne i zdravstvene radnike.
 
Specijalni tužilac Tatjana Žižić je ostavila sudu na ocjenu da li će prihvatiti ovaj predlog Pavićevićevog advokata Dušana Lukšića.
 
Prethodno je sudija Vuković pročitala zapisnik sa osme hitne sjednice koja je održana 22. i 29. jula 2005. godine. Komentarišući ovaj dokaz, advokat Lukšić je istakao da se iz izlaganja jednog od odbornika zaključuje da je odluka za dodjelu lokacije za stanove prosvjetara donijeta na nekoj drugoj sjednici.
 
“Kada imamo u vidu član 40 Statuta opštine Bar, znamo da Skupština odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, a sve u skladu sa zakonom”, kazao je advokat Lukšić.
 
Iznoseći odbranu u sudu početkom februara ove godine, okrivljeni Pavićević je naveo da je Skupština Opštine Bar prije njegovog mandata donijela odluku o prenosu prava na gradsko-građevinskom zemljištu, na kojem će biti izgrađeni stanovi i poslovni prostor za službenike ministarstava.

Suđenje se nastavlja 10. novembra.