Hronika

U nastavku suđenja Pavićeviću o finansijama

by POBJEDA | 11:11:2016 | 11:28:41

Vještak finansijsko-ekonomske struke Mirza Vodopić kazao je juče u Višem sudu da opštinskim budžetom za 2014. godinu nije bilo predviđeno finansiranje završetka gradnje 100 stanova za državnu administraciju, a koje je bilo povjereno Zavodu za izgradnju Bara.
 
Prema navodima optužnice, Žarko Pavićević se tereti da je zloupotrebom službenog položaja oštetio lokalni budžet za skoro 3.000.000 eura, garantujući mjenicama barske opštine za kredit kojim je finansirana izgradnja više od 100 stanova za državnu administraciju. Na optuženičkoj klupi je i Danijela Krković zbog optužbi da je počinila produženo krivično djelo “zloupotreba službenog položaja putem pomaganja”. Vještak Vodopić je objasnio da rebalansom budžeta nije bilo predviđeno finansiranje završetka gradnje i da je iznos od 658.450 utrošen namjenski, iako je kasnije evidentiran kao rashod u završnom računu.
 
“Od šest aktiviranih mjenica koje je izdala Opština Bar, a koje su bile predmet dopunskog vještačenja, za četiri se ne može utvrditi struktura sredstava, odnosno za šta su utrošena. Iznosom mjenica na 412.000 eura naplaćena je kompletna suma po ugovoru o kreditu između Zavoda za izgradnju Bar i Prve banke, od čega oko 319.000 eura ide na iznos glavnice, 77.000 na kamate, a ostalo na dodatne troškove” -  dodao je vještak.
 
Optuženi Pavićević prigovorio je iskazu vještaka, dodajući da je rebalansom budžeta za 2014. godinu bila predviđana stavka rekonstrukcija administrativnih objekata mjesnih zajednica, kojom je bilo predviđeno 700.000 eura. Pavićević je bio kategoričan da je u objektu gdje je trebalo da se izgradi 100 stanova, Opština prema ugovoru dobila poslovne prostore u kojima je trebalo da bude smještena i kancelarija mjesne zajednice.
 
I zastupnik Pavićevića, advokat Dušan Lukšić, prigovorio je nalazu vještaka, navodeći da je Opština bila garant da će do utvrđenog roka radovi biti završeni, ali nije garantovala za plaćanja.
 
Nastavak suđenja zakazan je za 20. decembar, kada će se vještak građevinske struke izjasniti kolika je bila ukupna vrijednost radova na objektu gdje je trebalo da se izgradi 100 stanova.