Kultura

Ljiljana Bulajić o maski kao identitetskom paravanu

| 31:07:2017 | 14:49:48

Promocijom romana “Maska je imenica ženskog roda” bosansko-hercegovačke autorke Ljiljane Bulajić sinoć je ispred Dvorca kralja Nikole nastavljen književni program Ljetopisa. Moderator je bila novinarka i direktorka Radio Bara, Vesna Šoškić.
 
Roman “Maska je imenica ženskog roda”, objavljen ove godine u izdanju IK “Adresa”, problematizuje odnos žene i vlasti. Naslovna rečenica navodi čitaoca na promišljanje o funkciji i značenjima maske, ne samo kao predmeta kojim se skriva lice, već i kao svojevrsnog identitetskog paravana koji se može posmatrati sa više aspekata. U kontekstu ove knjige, taj pojam se, između ostalog, odnosi  na konvencionalnost koju podrazumijeva javni nastup.
 
“Sa jedne strane, neka od mojih iskustava inkorporirana su u tijelo romana, ali sam sa druge, pod uticajem nekih teoretskih razmišljanja, recimo Ervinga Gofmana koji govori o maski kojom nastupamo na javnoj sceni, pisala o odnosu toga i rovite zaleđine. U ovom  slučaju se radi o ženama, ali su i muškarci ti koji su izloženi konstantnom i nehumanom nastupu na radnom tržištu koje je ovdje u fokusu. Da se vratim Gofmanu, da bismo nastupali na javnoj sceni, mi se moramo pridržavati određenih konvencija. Svaki put kad ih narušimo, dolazi do mini-revolucije, pa težimo uspostavljanju neke nove harmonije. A šta je cijena koju plaćamo usljed toga - ono je čime se ova knjiga bavi”, kazala je Bulajić.

 
Autorka je do sada napisala veliki broj članaka i eseja koji se bave širokim spektrom tema, ali ukoliko se izvrši analiza njenih djela, lako je uočljivo da u njima dominira tema žene i njene uloge u savremenom svijetu. U tom smislu, posebno je interesantno posmatrati ulogu žene u književnosti, ali sa dva aspekta, kao žene koja piše i žene koja je motiv pisanja.
 
“Mislim da se u mom slučaju ta dva aspekta dotiču, jer žena kad piše, piše o sebi, o raznim fazama svog razvoja. Savremena žena je neko ko mora da ispunjava mnoge funkcije i odgovorno nastupa prema društvu u kom živi, tako da u neku ruku, za stvaralački rad ostaju krajnje četrdesete ili početak pedesetih godina, kada su sve druge funkcije već ostvarene. Na taj način se ta dva aspekta kod mene poklapaju – žena za koju se ja interesujem je žena koja se razvija, koja ne stoji, ne petrificira stvari, već vidi sebe u stalnom razvoju”, dodala je autorka.
 
Ljiljana Bulajić je bosanskohercegovačka romansijerka, novinarka i esejistkinja. Po zanimanju je diplomirani profesor istorije, koju je završila na Univerzitetu u Sarajevu 1978, dok je pedagogiju  diplomirala 2012. godine na Univerzitetu u Kopenhagenu. Od ratne 1993. godine živi u ovom danskom gradu i radi na kulturnom osvješćivanju i organizovanju dijaspore, a dio života provodi i u Crnoj Gori. Literarnoj javnosti  se prvi put predstavila romanom “Kopenhaške vještice” 2006. godine, a već naredne 2007. objavila je drugi roman naslovljen “Dobro jutro, gospođo predsednice”. Nakon ovih, slijede romani “Stand by” i “Freja”, kao i niz priča objavljenih u brojnim časopisima, antologijama i novinama u Njemačkoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Tekstove i komentare  o različitim fenomenima sadašnjeg života Bulajić trenutno objavljuje u crnogorskom dnevnom listu “Vijesti”, a u magazinu “Art” izlaze i tekstovi iz zbirke eseja koji su u pripremi za štampu.
 
Sljedeće književno veče, šesnaesto po redu na ovogodišnjem Ljetopisu, planirano je za večeras, kada će se na platou Dvorca govoriti o romanu “Nedokazive istine Lameka Ćisuma” Kemala Musića, pisca i novinara iz Bijelog Polja.