Kultura

Izazov koji zahtijeva brzu reakciju

| 04:02:2013 | 00:49:28

Stari grad Bar, kao spomenik prve kategorije, od 2010. godine stavljen je na Tentativnu listu Unescoa, u cilju uključivanja u Svjetsku listu kulturne baštine. Iz barskog Kulturnog centra najavljuju, uz pomoć nadležnih institucija, njegovu efikasniju valorizaciju, a sve u skladu sa planom čiju je izradu pokrenulo Ministarstvo kulture i medija.
 
Prema riječima direktora Kulturnog centra Bar Ćazima Nikezića, ove godine će po deveti put biti organizovan projekat “Heritage of Serenissima”, pod pokroviteljstvom Univerziteta Ca Foscari iz Venecije, JP Kulturni centar i Opštine Bar. On naglašava da kao produkt ovih istraživanja, pored obrade materijala, treba da se pojave nove publikacije o Starom gradu Baru, poput one iz 2011. godine pod nazivom “Analizirati prostor, analizirati vrijeme - priča o jednom kvartu Starog grada Bara”, koju je priredio prof. dr Sauro Gelichi, šef katedre za arheologiju na univerzitetu Ca Foscari u Veneciji.
 
“Ne treba zaboraviti da se radi o jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta na Jadranu. U saradnji sa Ca Foscari nastaviće se istraživanja sa ciljem restauracije kvarta kasnosrednjovjekovnih zdanja i obnovu trga koji se nalazi između scenskog prostora i Carinarnice. Koncipiran ja na taj način da se obnove tri zgrade, koje imaju većim dijelom sve potrebne prerogative kako bi se došlo do njihovog originalnog kasnosrednjovjekovnog izgleda. Ovim bi se na samom ulazu u grad dobio kompleks objekata koji bi zadovoljili sve prateće sadržaje koji u ovom trenutku nedostaju. Trg bi se vremenom u širokom luku spojio sa Knjaževim dvorom i objektom 129, gdje se istraživanja rade takođe u saradnji sa univerzitetom iz Venecije” - kaže Nikezić, dodajući da se Knjaževoj palati, koja predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika kulture u gradu, mora okrenuti ka njenoj potpunoj restauraciji.
 
“I ove godine će se nastaviti radovi na otkopavanju palate. Neophodno je revidiranje projektne dokumentacije za objekat 136 - Knjaževa palata i početak realizacije projekta ‘Knjažev dvor’, kroz pripremu materijala za obvnovu objekta. Projekat obnove palate, prema sugestijama stručnjaka, treba biti moderno koncipiran sa vidljivim fazama”, ističe Nikezić, i dodaje da će se ove godine raditi na završetku radova dva objekta u gradu koji su zanatski nedovršeni, a u pitanju su tzv. Palata 85 i Episkopska palata 194.

 
“Završetkom palate br 85 dobili bi atelje za keramiku, tekstil, grafiku i izložbeno-prodajni prostor, a neophodno je preduzeti i aktivnosti na završetku zanatsko-instalacionih radova, nabavku opreme, popraviti oštećenja nastala posljednjih godina. Postoji izvođački projekat i radovi su završeni oko 70 odsto. Kad je u pitanju Episkopska palata, neophodno je preduzeti aktivnosti na završetku građevinskih i instalacionih radova, nabavci opreme i izradi projekta postave. I ovdje postoji projekat izvođačkih radova koji su već završeni oko 50 odsto” - kaže on, dodajući da je na završetku radova na objektu 2-4 na Londži, ljetnjem bifeu, takođe potrebno raditi na zanatskim i instalacionim radovima i nabavci opreme.
 
Nikezić najavljuje i nastavak realizacije projekta istraživanja restauracije kapija i svratišta iz 10. vijeka.
 
“Zid i niša u kojoj su ostaci freske zahtijevaju hitnu sanaciju, a Kulturni centar sopstvenim sredstvima radi na osiguranju ovog prostora. Takođe, jedna od najinteresantnijih crkvica, Sv. Katarine, je u dosta lošem stanju. Projekat za sanaciju ovog objekta postoji. S obzirom na kritično stanje ovog spomenika krajnje je vrijeme da se ovaj projekat realizuje i spasi jedan od preostalih arhitektonskih dometa istorijskog graditeljstva Bara” - naglašava Nikezić i dodaje da će se i ove godine nastaviti sa kontinuiranim i planskim raščišćavanjem komunikacija.