Kultura

Milun Lutovac na čelu Galerije

| 09:09:2013 | 00:30:03

Novi upravnik Galerije “Velimir A. Leković“ je od 1. septembra mr Milun Lutovac, profesor iz Bara, slikar, publicista, svojevremeno i direktor barskog Kulturnog centra.
 
Diplomirao je na odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1996. do 2002. godine bio je profesor u Gimnaziji “Niko Rolović“ u Baru i režiser predstava glumačke trupe Gimnazije. Od 2002. do 2007. godine bio je direktor barskog Kulturnog centra i umjetnički direktor Festivala “Barski ljetopis“, a od 2003. do 2006. osnivač i glavni koordinator “Mediteranskog sajma knjiga“.
 
Diplomatsku akademiju “Gavro Vuković” završio je na Pravnom fakultetu u Podgorici 2004. godine. Autor je monografija “Crna Gora 2007” i “Kotor – grad sa troja vrata”, te pisac knjiga „Na razmeđu svjetova i epoha - Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša“ i “Stih i slika (Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde)“.
 
Pisac je dramskih tekstova “Mansardrinci“, “Trešnja traži tekst“ i radio-drame “What a lovely day”, pisane za program BBC. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka u Podgorici, 2009. godine. Od školske 2009/10. godine na Fakultetu umjetnosti, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, angažovan je, kao asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru. Od školske 2010/11. doktorand je na Katedri za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti - nauka o književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore.