Kultura

Najviše interesovanja za klavir i gitaru

by Vjera Knežević Vučićević | 09:09:2014 | 11:39:45

U Školu za osnovno muzičko obrazovanje “Petar II Petrović Njegoš” ove školske godine je primljeno 54 učenika. Škola sada broji oko 420 đaka, koji nastavu pohađaju na odsjecima klavir, violina, vilončelo, harmonika, flauta, gitara, truba, horna i solo- pjevanje. Uz to imaju mogućnost i za tzv. grupnu nastavu - solfeđo sa teorijom, hor, orkestar, kamerna muzika.
 
Najveće interesovanje, uobičajeno, vladalo je za upisom na odsjeke klavir i gitara, pa je tako formirano deset klasa klavira i sedam gitare.
“Prioritet nam je popularizacija duvačkih instrumenata. Đaci do polugodišta pohađaju teoretsku nastavu, nakon čega biraju istrument. To nam ostavlja dovoljno vremena da ubijedimo i njih i roditelje da se odluče za trubu ili hornu. Tada ćemo uspjeti da osim postojećih gudačkog i orkestara hamonike, osnujemo i duvački orkestar sa trubom, hornom i flautom. Time će biti ostvarena moja dugogodišnja želja”, kaže direktorica Muzičke škole u Baru, sopranistica Aleksandra Vojvodić Jovović.
 
Za mlade Barane koji nijesu zadovoljili kriterijume u prvom upisnom roku, ili one koji su propustili prijemni ispit, u srijedu, 10. septembra, sa početkom u 18 sati, biće održano drugo testiranje talenta, kojeg utvrđuje tročlana komisija profesora solfeđa. Broj je ograničen na deset đaka.
 
Direktorica škole ukazuje da je najbolja dob za testiranje muzičkog talenta nakon završenog prvog razreda osnovne škole, kada je dijete opismenjeno, jer prilikom uporedog učenja slova i nota dolazi do konfuzije. Ipak, za vanserijske talente, koji žele da muzikom počnu ovladavati prije opismenjavanja u redovnoj školi, postoji reformisani plan rada koji se za djecu od pet i šest godina realizuje u jednom odjeljenju, dok su za mališane od sedam i osam godina formirana tri pripremna odjeljenja.