Kultura

Crnogorska arheologija u Otvorenim danima nauke

by Dajana Šorović | 29:09:2014 | 20:17:50

U petak je u Zavičajnom muzeju održana tribina “Razgovori o crnogorskoj arheologiji” kojom je i naš grad postao jedan od učesnika manifestacije “Otvoreni dani nauke”, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Crne Gore.

Na tribini su govorili mr Lidija Ljesar - direktor Direktorata za kulturnu baštinu Crne Gore, profesor Bob Vejlon sa Univerziteta u Mičigenu, Ivana Medenica iz Centra za konzervaciju i arheologiju i domaćin skupa, Mladen Zagarčanin iz Zavičajnog muzeja Bar, koji je bio i medijator večeri. 

Tribina je otpočela dokumentarnim filmom o podvodnim istraživanjima u okviru “Projekta istraživanja i zaštite podvodne baštine Crne Gore“, koji je vođen tri godine u saradnji sa Univerzitetom u Sautemptonu. Autor filma je Mladen Zagarčanin koji je učestvovao u ovim istraživanjima.

Uslijedila su predavanja kroz koja su objedinjena tri najvažnija segmenta arheološke nauke: praistorija, antika i srednji vijek.
Uvodnu riječ o arheologiji Crne Gore iznijela je mr Lidija Ljesar, jedan od glavnih kreatora projekta  “Putevi kontinuiteta”. Projekat je u posljednje dvije godine pokrenuo arheološka istraživanja u Crnoj Gori sa mrtve tačke i učinio da se započnu istraživanja nekih od najznačajnijih lokaliteta u regionu: Crvene Stijene, Duklje, Svača, Riječana..

Upečatljivo je bilo predavanje profesora  Bob Vejlona koji je govorio o istraživanjima praistorijskog lokaliteta Crvena Stijena i dostignućima na polju praistorijske nauke u Crnoj Gori. On je istakao da je Crvena stijena najvažnije nalazište za period srednjeg paleolita za čitavu Evropu. Ovo nalazište svjedoči o istoriji razvoja unazad 200.000 godina, pa je jedinstveno u svijetu. Profesor Vejlan kaže da bi ovdje istraživanja trebalo raditi još deset i više godina.

Ivana Medenica je govorila o istraživanjima antičke nekropole Doklee (Duklje), naročito o izuzetnim ranohrišćanskim otkrićima na lokalitetu “Lovišta”.

Mladen Zagarčanin je prezentovao istraživanja srednjeg vijeka Starog grada Bara u posljednjih deset godina, u saradnji sa Univerzitetom “Ca Foscari” u Veneciji i srednjovjekovnog Svača - istraživanja u okviru projekta “Putevi kontinuiteta”.

Na kraju tribine, naš sugrađanin Mladen Zagarčanin, koji je arheologiju učinio popularnom naukom u Baru, poručio je da bi svako istaraživanje trebalo da se okonča publikacijom ili člankom, jer samo tako istraživanja doprinose nauci. Istraživanje koje je JP Kulturni centar Bar - zavičajni muzej u Starom Baru iznjedrilo je pet visokorangiranih monografija. Takođe, svoj doprinos je dao i “Univerzitet Primorska” u Kopru koji je publikovao još dvije knjige o arheološkim istraživanjima u Starom gradu Baru.

Ovdje pogledajte film  o podvodnim istraživanjima u okviru “Projekta istraživanja i zaštite podvodne baštine Crne Gore”.