Kultura

Savjet, da Bar bude kapija kulture

| 24:04:2015 | 17:12:44

Danas je održana Konstitutivna sjednica opštinskog Savjeta za kulturu, stručno-savjetodavnog tijela koje je imenovao predsjednik opštine dr Zoran Srzentić.
 
“Bar zaslužuje mnogo više u kulturi nego što sada ima, ali takođe, znam da ima i onoliko koliko se izdvaja za nju. Od Savjeta se očekuje da napravi strategiju razvoja kulture u opštini, za petogodišnji period, i nadam se da ćemo taj važan i kompleksan posao završti do kraja godine, kada će program biti prezentiran odbornicima na usvajanje”, kazao je Mujo Kalamperović iz opštinskog Sekretarijata za društvene djelatnosti.
 
Predsjednica Savjeta, mr Anastazija Miranović, istakla je da su velika odgovornost i obaveze na ovom tijelu. “Dobro je što je ono multidisciplinarnog sastava i što su njegovi članovi ljudi sa iskustvom, dorasli ovom zadatku”, kazala je Miranović.
 
Savjet je konstatovao da je pred nama najveća manifestacija iz kulture u Baru, “Barski ljetopis”, i da, ukoliko još nisu definisani svi programi, Savjet ima prostora da interveniše, sugeriše i predlaže adekvatne sadržaje.
 
Predsjednica TO Bar Neda Ivanović je istakla da je dobro što je predsjednik Srzentić formirao Savjet, jer je to falilo Baru. “Zalažem se za saradnju sa svim velikim i malim manifestacijama, ali moramo napraviti selekciju i podržati kvalitet. Neophodno je rasporediti brojne kulturne događaje na adekvatan način, kako bismo imali kontinuitet kulturnih dešavanja tokom svih mjeseci i na svim lokacijama i atraktivnim turističkim mjestima”, kazala je Ivanović, koja je najavila od 26. do 30. aprila, u organizaciji TO Bar i FLU sa Cetinja “Forum dizajn” u Baru, povodom Svjetskog dana dizajna 27. aprila. Moto je: “Kultura za turizam”, “Turizam za kulturu” i “Dizajn za oboje”.
 
Svi članovi Savjeta složili su se da bi Bar mogao i trebalo bi da bude, kako je kazao mr Milun Lutovac, “kapija kulture Crne Gore”. “Trebalo bi Baru vratiti ‘Guitar fest’, koji je bio prestižan muzički događaj u Baru, sa muzičarima i pedagozima, međunarodnog renomea. Uz to, održavao se u zimskim mjesecima, kada je uglavnom u Baru ‘prazan hod’, kada je riječ o događajima iz kulture”, rekao je on.
 
Konkretnije smjernice očekuju se, od svih članova Savjeta,na narednoj sjednici.
 
Članovi Savjeta su mr Anastazija Miranović - predsjednica, Nikola Gvozdenović, Dragica Milić, Muharem Muratović, Aleksandra Vojvodić Jovović, Milun Lutovac, Omer Hodžić, Ali Đečbritaj, Neda Ivanović, Vesna Šoškić i Vladimir Domazetović.