Kultura

Novo kapitalno djelo Andrijaševića

| 05:08:2015 | 11:30:37

Kapitalno istorijsko djelo “Crnogorske dinastije” autora Đorđa Borozana i Živka Andrijaševića, objavljeno je u izdanju Ministarstva kulture. Ovom monografijom, autori Borozan i Andrijašević sagledali su politička, duhovna, socijalna i kulturološka kretanja Crne Gore u srednjem i novom vijeku, kroz dinastičku istoriju Vojislavljevića, Balšića, Crnojevića i Petrovića.
 
Predstavljajući svojevrstan novitet u istorijskom i naučnoistraživačkom smislu, knjiga “Crnogorske dinastije” sagledava značaj crnogorskih vladara, kroz različite periode.
 
Likovno i grafički bogato oblikovana, monografija je štampana u tiražu 1000 primjeraka i sadrži vrijednu arhivsku i foto dokumentaciju.
 
Dekan na UDG Đorđe Borozan je do sada objavio monografije “Velika Albanija porijeklo ideje  praksa”, “125 godina Druge beogradske gimnazije”, “Jugoslavenska država i Albanci” tom I i II, “Kosovo i Metohija u velikoalbanskim planovima 18782000”, “Kosovo i Metohija život živih”.
 
Baranin Živko Andrijašević je autor je više od 150 naučnih radova, između ostalih i knjiga “Nacrt za ideologiju jedne vlasti”, “Nacija s greškom” i “Crnogorska crkva 1852 - 1918”.