Kultura

Svako svom tartanu hita

| 08:10:2015 | 09:58:56

Fotografija je bez ikakve simbolike.
 
Postavili smo je na sajt samo zato što je stvarno efektna, da naglasimo.