Kultura

Korak bliže spašavanju ugroženih kulturnih dobara

| 31:03:2016 | 09:22:20

Ministarstvo kulture Crne Gore objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje finansijskih sredstava za realizaciju projekata, koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, kao i na izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za kulturna dobra.
 
Pored ostalih, na listi fizički najugroženijih su Manastir Beška, Crkva Sv. Katarine u urbanoj cjelini Stari grad sa čaršijom i Podgradom, Jahta kralja Nikole “Rumija”, kao i lokomotiva sa pruge Virparazar - Bar, serije "Lovćen", koja se nalazi na željezničkoj stanici u Podgorici.
 
Pravo podnošenja prijave po ovom javnom pozivu imaju javne ustanove za zaštitu kutturnih dobara i druga pravna i fizička tica koja imaju odgovarajuću konzervatorsku, odnosno istraživačku licencu.
 
Javni poziv je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja.