Mozaik

Tužan kraj priče o kornjači

by Željko Milović | 11:02:2017 | 14:14:34

Priča o kornjači, o čijem spašavanju je Bar Info pisao u nekoliko navrata, nije imala srećan kraj – njeni ostaci izbačeni su na šušanjsku plažu.

Takav se kraj lijepe životinje mogao i naslućivati, ali je ipak postojala nada u njen opravak u prirodnoj sredini.

Troje Barana, Asad Grlić, Bedo Gurzaković i Denis Saiti, u saradnji sa biologom Vernesom Zagorom, četvrtog februara su tzv. glavatu kornjaču (lat. Caretta caretta) koja se nasukala na kamenje u Šušanju, iznijeli ošamućenu na obalu, i pokušali nakon izvjesnog vremena da vrate u more, međutim, dezorijentisana životinja nije imala snage za to. Uz konsultaciju sa ljudima iz Instituta za biologiju mora, noć je provela u improvizovanom bazenu, uz nadu da će njen povratak u prirodnu sredinu biti moguć dan kasnije.  
  
U međuvremenu je kornjaču pregledao veterinar i konstatovao da je zadobila udarac u glavu, ali da su svi ekstremiteti pokretni i da reaguje jednako na svim djelovima tijela. Konastatovano je da je za njeno opšte stanje kriv udarac, ali i borba sa talasima i kasnije ljudima koji su, svako iz svog razloga, istraumirali sirotu životinju sve dok nije odnešena sa plaže.


Četvorka iz Bara je ponovo pokušala da vrati kornjaču u more, sa gradske plaže, ali se i ovaj pokušaj završio neuspjehom.

Po proceduri poznatoj u svijetu, u ovakvim slučajevima koji i nisu rijetki, kornjača je trebala da boravi u tzv. rehabilitacionim bazenima nedjelju ili dvije, dok ne skupi snagu i uz dobro opšte stanje organizma otplovi u more. Kako u Crnoj Gori, iako je primorska država, nema centara za oporavak životinja (najbliži je u Splitu), iz Instituta za biologiju mora su savjetovali da se kornjaču pusti u prirodni ambijent, da pokuša da se sama oporavi od udaraca o kamenje koje je zadobila.

Vlasnik jedne od barskih barki ponudio se za ovaj posao, pa su kornjaču utovarili na čamac i pustili je u more na nekih kilometar i po od obale.

Na žalost, nije uspjela da se oporavi.