Intervju

Dr Srzentić: Očekuju nas velike investicije na svim poljima

by Vjera Knežević Vučićević | 12:01:2017 | 15:47:38

Snažan investicioni zamajac uhvaćen nakon finansijske konsolidacije opštine 2015. godine i značajnih ulaganja u protekloj, biće nastavljen i ove godine.
 
“Zadovoljan sam finansijskim stanjem u opštini, kao i dinamikom kojom se odvijaju investicije vrijedne osam i po miliona, čiji je završetak planiran do februara 2018. godine. Okončani su radovi na podvodnom podmorskom ispustu u Sutomoru u dužini od 1049 metara. Završeni su građevinski radovi na potisnoj stanici Botun ispod Golog brda, počinju radovi na spajanju te pumpne stanice do tunela koji prolazi kroz Golo brdo, sa podvodnim ispustom. U toku su i radovi kroz to turističko mjesto na novom kanalizacionom kolektoru koji ide prema hotelu ‘Inex’. Malo ljudi je upoznato da taj posao podrazumijeva i promjenu vodovodnih cijevi koje su od neprihvatljivog, izuzetno toksičnog azbesta. Nadzorni organ nas je upoznao sa stanjem na terenu, pa smo nakon sastanka sa menadžmentom dogovorili da se na tom lokalitetu uvedu još tri radne grupe. Na taj način će se radovi na Obali Iva Novakovića u Sutomoru odvijati 24 časa”, kaže gradonačelnik Bara dr Zoran Srzentić. Plan je, kako navodi Srzentić i da se na dionici od “Korala” prema “Južnom moru” i “Tri duda” angažuje još jedna ekipa radnika, što je garancija da će radovi biti završeni do kraja aprila. Za početak maja predviđena je provjera sistema, za koji je ispitivanjem podmorskog ispusta ustanovljeno da može izdržati pritisak od pet atmosfera.

 
“Ulicom koja vodi od trga kod hotela ‘Sato’ prema katoličkoj crkvi, pa prema autobuskoj stanici i marketu ‘Voli’, radi se vodovod i kanalizacija, pri čemu se stari vodovod izmješta kroz trup puta. U toku je i zahtjevan posao na izgradnji dvije ulice od kojih jedna prolazi pored ‘Sirene Marte’ prema Golom brdu, a druga pored objekata gdje se ranije nalazilo igralište, pa preko puta u naselje koje će takođe dobiti kanalizaciju. Sutomore na ovaj način dobija nešto na šta su mještani čekali mnogo godina”, objašnjava Srzentić.
 
Što se tiče Bara, građevinski radovi su završeni na rezervoaru Šušanj 2, a u januaru je planiran početak posla na ugradnji elektro i mehaničkih instalacija. Predviđeno je i spajanje tog rezervoara sa postojećim, čime će biti “pokrivena” visinska kota Zone 2, gdje je tokom ljetnje sezone bilo problematično snabdijevanje vodom.
 
“Bjeliši su završeni što se tiče kanalizacije. Bilo je dogovoreno da se do nove godine završi spajanje tog naselja sa kanalizacionim krakom koji ide paralelno od Nadvožnjaka prema kružnom toku kod ‘Lakovića’. Odatle potom kanalizacioni kolektor i vodovodna mreža kreću prema raskrsnici kod lokala ‘Las Ramblas’, prolaze pored Vatrogasnog doma i ulaze u Makedonsko naselje (gdje će takođe biti završena zamjena starih azbestnih cijevi). Krak potom ide lijevo prema opštini i ‘savija’ bulevarom prema hotelu ‘Princess’”, precizira dr Srzentić.
 
Značajna investicija je i kanalizacioni krak koji će biti sproveden od kružnog toka kod “Lakovića” i potom nastaviti prema “krsti putevima” (ka Željezničkoj stanici). Kanalizacioni krak proći će i od “Tomanisa” kroz Polje do Željezničke pruge. Iz lokalne samouprave planiraju da sa predstavnicima te mjesne zajednice dogovore što skoriji početak radova čiji je završetak takođe planiran do februara naredne godine. Završeni su i tenderi za Donje Zaljevo, Maroviće, Tombu i Renu. Ove projekte opština realizuje iz sopstvenih sredstava.

 
Projekat za vodosnabdijevanje Ostrosa postoji, a generalni direktor turske razvojne agencije TIKA prihvatio je da upravo njega opština Bar kandiduje kao projekat od velikog značaja za razmatranje na njihovom bordu. Srzentić očekuje pozitivan odgovor. Prvi čovjek Bara podvlači da “bez ovih investicija nema niti kvalitetnog snabdijevanja vodom, niti čistog mora”.
 
“Iako sam bio dosta skeptičan prema postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, jer je po mom mišljenju bilo cjelishodnije da se radi podvodni ispust iza Volujice, prevagnula je činjenica da poglavlje 27 o zaštiti životne sredine ne može biti zatvoreno ukoliko svih pet primorskih opština ne ispune taj uslov”, kaže Srzentić. On je podsjetio da je Skupština opštine Bar dala saglasnost na zaduživanje od deset miliona eura za taj projekat, međutim, ugovor sa Ministarstvom finansija o preuzimanju tih sredstava nije potpisan, jer opština nije mogla da obezbijedi dva i po miliona sopstvenog učešća.
 
“Od Vlade smo tražili da nam dodijeli grant. Dobili smo dodatnih dva miliona, pa uz sopstveni milion sada imamo tri miliona granta. Sve što se bude ticalo izgradnje ovog postrojenja proći će kroz skupštinsku proceduru”, naglasio je Srzentić.
 
Osim investicija vezanih za vodovodni i kanalizacioni sistem, ove godine bitne su i one koje se tiču putne infrastrukture kako u Sutomoru u naseljima Rutke- Gorelac, tako i na teritoriji svih 12 mjesnih zajednica. Za rekonstrukciju putne infrastrukture budžetom je opredijeljeno million eura. Taj program će se realizovati po prioritetima mjesnih zajednica. Za nekoliko putnih pravaca budžetom su planirana posebna sredstva.
 
“Značajno smo poboljšali putnu infrastrukturu kako u gradskom, tako i u prigradskom i seoskom području. Značajna je i investicija koju realizuje Direkcija za saobraćaj a tiče se izgradnje puta Kamenički most- Biskupada- Tuđemili- Sutorman- Virpazar. U planu je i izgradnja puta od Virpazara ka Murićima kojim će se ‘otvoriti’ zaleđe Bara. Sekretarijat za investicije, imovinu i zastupanje preuzeo je obavezu završetka puta od kafane ‘Pod lozom’ u Šušanju prema željezničkoj pruzi. Sličnu dinamiku radova planiramo i u ovoj godini. U prilog tim ambicijama ide i interesovanje investitora  i interes koji opština ima od naknada po osnovu  opremanja građevinskog zemljišta. U odnosu na 2015- tu prihod od naknade za opremanje građevinskog zemljišta je bio za 130% veći, dok je broj investitora porastao za 30 procenata. Pozitivan trend najbolje odslikava podatak da je i broj izdatih građevinskih dozvola za 30 procenata veći u odnosu na pretprošlu godinu”, kazao je predsjednik opštine.

 
On podsjeća da su tokom 2016. godine donijeta četiri planska dokumenta, od kojih najznačajnim smatra DUP Pečurice- turistički kompleks površine oko 140 hektara.
 
“Donošenje tog DUP-a daje mogućnost da se prostor na samoj obali valorizuje na pravi način. Donijete su i izmjene i dopune DUP- ova  Topolica,  Bjeliši., Topolica 3, Veliki pijesak. U ovoj godini predstoji nastavak poslova na donošenju prostorno- urbanističkog plana Bara koji je osnova za izadu ostale planske dokumentacije. Uz ove, lokalna samouprava će fokus staviti i na projekte valorizacije Starog Bara i basena Skadarskog jezera”, rekao je dr Srzentić.
 
Opština Bar je budžet za prošlu godinu ostvarila do nivoa od skoro 97%, a sve dotacije preduzećima čiji je opština osnivač uredno su izmirene. Predsjednik opštine Bar vjeruje da će ova godina donijeti uspješnu realizaciju planiranih investicionih poduhvata na zadovoljstvo i u korist svih građana grada podno Rumije.