Istorija

Lokalna uprava

| 05:05:2012 | 18:36:08

Zakon o lokalnoj samoupravi uspostavljen je na principima podjele vlasti između Skupštine Opštine, kao predstavničkog organa građana, i Predsjednika Opštine kao izvršnog organa Opštine.

Aktuelni predsjednik Opštine Bar je dr Zoran Srzentić(DPS), a njegovi potpredsjednici Zoran Pajović (SD) i Dušan Raičević (DPS). Glavni administrator Opštine je Zoran Radojičić.

Aktuelni predsjednik Skupštine Opštine Bar je Radomir Novaković (Pozitivna).