U OŠ Kekec uspješno prilagođeni novim uslovima rada

Osnovna škola “Kekec“ u Sutomoru već drugu nedjelju realizuje program nastave na daljinu.

U skladu sa smjernicama Ministarstva prosvjete, nastava je u početku organizovana preko grupa na društvenim mrežama, a zatim je prebačena na platforme za učenje Google Classroom i Edmodo. Direktorica Mirjana Lučić je kazala da su se nastavnici brzo snašli i uklopili u novonastalu situaciju, te da su svoje ishode učenja uspjeli da veoma dobro povežu sa video-lekcijama koje se emituju na televiziji u okviru programa #učidoma.

Skoro svi učenici nastavu prate on-line po rasporedu rada koji je škola napravila, a za učenike koji nemaju mogućnosti da prate nastavu na ovaj način, uprava Škole štampa materijal koji roditelji preuzimaju petkom ispred školske zgrade. Posebna pažnja je posvećena učenicima iz inkluzivnih grupa gdje se radi prilagođavanje materijala kako bi i ovi učenici dostigli svoj maksimum u radu i učenju.

Direktorica naglašava da su učenici zadovoljni ovim načinom rada, a da nastavnici vode računa kako ne bi učenike zatrpavali prekomjernim gradivom i da je akcenat na najvažnijim obrazovno- vaspitnim ishodima iz predmetnih programa. Posebna pažnja je posvećena i učenicima devetih razreda koji treba da polažu “malu maturu”, pa se za njih organizuju dodatni časovi i vidu pripreme za ovo polaganje.

Share.

Comments are closed.