VIDEO: Kreativno habitovanje u dvorištu kuće Marinovića

NVO Forum za nezavisnu, međunarodno priznatu i ekološku državu Crnu Goru sinoć je prezentirao projekat “Kreativno habitovanje”, koji promoviše prostor kao treću dimenziju umjetnosti i autonoman oblik umjetničkog izraza u čijem središtu je instalacija.

Autori projekta su Radomir Peđa Marinović , predsjednik Foruma, i mr Milun Lutovac, upravnik barske Galerije, čiji su se likovni radovi, uz druge umjetnike i Marinovićeve instalacije, našli u ovom svojevrsnom umjetničkom salonu na otvorenom, u dvorištu porodične kuće Peđe Marinovića.

“Radomir Peđa Marinović okupio nas je sa lijepom idejom da započnemo priču o kontaktu umjetnosti, stvaralaštva i prostora. On je želio da prostor ima dijalog sa svim modernim, novim izazovima savremene umjetnosti i ovo ‘art dvorište’ na jedan lijep način govori o tome. Pokušali smo  da radovima koji su izloženi večeras i koji čine jednu veliku instalaciju, stvorimo svojevrstan umjetnički salon koji bi trebalo da ima perspektivu u Crnoj Gori i koji bi postavljao neka nova pitanja na tu temu. Savremena umjetnost je do sada tretirana kao nešto što pripada ateljeu i zatvorenom prostoru. Ovo je i pokušaj da traganje za odgovorima bude u nekoj otvorenoj zoni, jer se večeras možemo uvjeriti kako slika može da bude dio ambijenta i pejzaža, isto kao i dio kamenog klatna i svih ovih instalacija ovdje”, kazao je mr Milun Lutovac.

On je, između ostalog, u katalogu za “Kreativno habitovanje”, zapisao: “Kontrastni odnos  između uravnotežene i centralistički uspostavljene instalacije Peđe Marinovića i neukroćenog kolorita likovnih radova Miluna Lutovca opominje posmatrača na svu nemoć modernog čovjeka pred tihim nemirom Vasione, koja sva njegova stremljenja i ostvarene rezultate u jednom trenutku može poništiti, kako bi se gordoljubivi vratio na put istinske Vrline. Takođe, ova čulna predstava zdušno poziva na čovjekov povratak ekološkoj održivosti, jer svi materijali koji učestvuju u stvaranju ovog zajedničkog umjetničkog poduhvata su odbačeni djelovi nekadašnjih velikih čovjekovih zamaha, kojima je novi i simbolički život udahnut ovom plemenitom inicijativom”.

Peđa Marinović, istaknuti kulturni poslenik, kolekcionar, entuzijasta, predsjednik Foruma za nezavisnu, međunarodno priznatu i ekološku državu Crnu Goru, podsjetio je na aktivnosti ove NVO, poput promocije ekološke države na Olimpu, potom Lovćenu i niz drugih projekata koji su se ticali problematike crnogorske državnosti i identiteta. Posljednji se odnosi na umjetničku instalaciju, koja je, kako ističe Marinović, zaživjela u savremenom svijetu i koja se apsolutno ne može apstrahovati.

“To je nešto kao sukob koji se desio između renesansne estetike i francuske moderne, kada su se rodila nova umjetnička imena poput Sislija, Monea, Difija… Jedino je nedirnut i neangažovan ostao prostor i on se sada koristi kao autonoman oblik umjtničkog izražavanja, a ne kao separatus. Autor i posmatrači koji čine likovni milje trebalo bi da promijene svoj dosadašnji perceptivni izazov, koji je bio zanovan na iskustvu, i da ga modernizuju i obogate sadržajem koji nije bio prisutan na slikama, na kojima je prostor samo iluzija. Sada svi, mahom, grabe tu treću dimenziju i čitavo savremeno slikarstvo nosi naziv  ‘Trodimenzionalno slikarstvo’”, ističe Marinović.

“Činjenica da su u ovom projektu učestvovali komšije i prijatelji idejnih tvoraca ovog djela, svjedoči o svrsishodnosti naslova izložbe, jer ‘Kreativno življenje’ mora obuhvatiti širu zajednicu koja i sama utiče na razvoj, kako određene umjetnčke zamisli, tako i kulturnog obrasca po kome se ogleda domet istinskog razvoja jednog društva, pa čak na nivou jednog tihog i toplog susjedstva, kakvo je ovo, na adresi Bjeliši bb”, zaključuje mr Milun Lutovac.

Na prezentaciji projekta “Kreativno habitovanje” stihove velikih pjesnika govorili su glumac Slobodan Marunović i mlada Katarina Mijović, a u muzičkom segmentu nastupila je klapa KUD “Jedinstvo”.

Share.

Comments are closed.