VIDEO: Luka proslavila 113 godina postojanja

Dodjelom jubilarnih nagrada radnicima i penzionerima, osvrtom na istorijat, poslovne rezultate i planove, najveći barski kolektiv – Luka Bar AD – danas je obilježio 113 godina postojanja. Uz menadžment i zaposlene, svečanosti u upravnoj zgradi prisustvovali su predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Muamer Hajdarpašić, predstavnici  Uprave pomorske sigurnosti i medija.

“Postojanje i trajanje Luke kroz dugih 113 godina najbolje svjedoči o vizionarstvu crnogorskog vladara knjaza Nikole koji je daleke 1906. godine, kroz ugovor potpisan 27. juna o izgradnji Luke Bar, željezničke pruge Bar-Virpazar i slobodne plovidbe Skadarskim jezerom, trasirao budući put razvoja Luke Bar kao Slobodne zone. Taj put, poslije više od jednog vijeka, Luka Bar i dalje slijedi”, kazao je predsjednik Odbora direktora Vojin Žugić, koji je istakao da je fokus i aktuelnog menadžmenta na Slobodnu zonu kao primarni resurs, zbog njenih multiplikativnih efekata.

Izvršni direktor Vladan Vučelić saopštio je da su rezultati poslovanja za prvu polovinu godine dobri, te da kompanija ulazi u zonu stabilizacije. Zaključenje Aneksa IV ugovora o korišćenju morskog dobra je, kako je kazao, najznačajnija realizovana aktivnost, jer je on preduslov, ne samo daljeg razvoja Luke, već i njenog opstanka.

“Od trenutka potpisivanja Aneksa IV, zaključili smo ugovor sa TCK Montenegro, koji će izgraditi silos za cement u rasutom stanju, kapaciteta 3.400 t, sa kompanijom Green Techonologys za izgradnju proizvodnog pogona za preradu metalnih sirovina, te ugovor sa MSK Kikinda za izgradnju rezervoara za sirćetnu kiselinu, kapaciteta 5.000 t, što podrazumijeva ulaganja od 15.000 000 € u Slobodnu zonu. Istovremeno, u toku je intenzivna poslovna komunikacija sa turskom Aksoy grupom za razvoj kapaciteteta potrebnih za skladištenje i preradu žitarica, kao i sa kompanijom Petrol iz Slovenije za izgradnju rezervoara za derivate nafte, kapaciteta 5.000 t, ali i sa brojnim potencijalnim investitorima”, istakao je Vučelić.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović izrazio je očekivanje da će Luka Bar širenjem poslovanja i tehnološkom modernizacijom uspjeti da u transportnom lancu povrati regionalnu, lidersku poziciju.

“Kao jedna od najstarijih članica Privredne komore, Luka Bar gradi odnose prijateljstva i povjerenja sa drugim kompanijama, te je pouzdan partner, koji je odgovoran prema poslovnoj zajednici, ali i cjelokupnom društvu. Zbog ograničenja saobraćajne infrastrukture, sa kojim bi se kvalitetnije povezala sa srednjom Evropom, potencijali Luke nijesu adekvatno iskorišteni, jer bi ona trebalo da bude ključna karika i transportno čvorište logističkog lanca između Jadranskog basena i Podunavskog kraja. Rekonstrukcijom željezničke pruge i izgradnjom auto puta Bar-Boljari biće stvoreni preduslovi za potpunu implementaciju projekta Slobodne zone Luke Bar”, naglasio je Golubović.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević kazao je da će Luka Bar, na putu razvoja, kao i do sada, imati punu podršku lokalne uprave. I on je uvjeren da razvojni potencijali i geografski položaj Luke Bar moraju biti iskorišteni na još bolji način, te da će Luka povratiti status najznačajnijeg transportnog čvorišta u ovom dijelu Evrope.

“Siguran sam da menadžment kompanije, uz vrijedne i posvećene radnike u narednom periodu, može odgovoriti svim izazovima na tom putu razvoja sa ciljem da gradu Baru i Crnoj Gori ponudimo jednu novu razvojnu komponentu koja će kao proizvod imati značajniji ekonomski napredak”, kazao je čelni čovjek Opštine Dušan Raičević, koji je naglasio da je Dan Luke Bar “dan kada se Luka vjenčala sa Barom, a Bar preko Luke sa morem i ostatkom svijeta. To budi posebne emocije i danas je prilika da se zahvalim svima koji su kroz posvećeni i marljiv rad stvorili sve ono što sada imamo u Luci”.

Na svečanosti povodom 113 godina postojanja Luke Bar govorili su i predstavnici dva lučka sindikata Milenko Nikočević i Vlado Obradović.

Nikočević je istakao, kao veoma značajno za radnike, usvajanje u kratkom roku novog kolektivnog ugovora i izrazio nadu da će uskoro biti završena i sistematizacija radnih mjesta koja će doprinijeti, kako je kazao, efikasnijem radu zaposlenih.

“Naša dalja nastojanja usmjerena su na poboljšanje socijalnog statusa radnika, eliminisanje raslojavanja sa ciljem da oni koji proizvode novac budu materijalno bolje obezbijeđeni. To možemo postići sa novim poslovima”, kazao je Nikočević.

Predsjednik drugog lučkog sindikata Vlado Obradović nada se, takođe, boljem poslovanju Luke u narednom periodu.

“Očekujem da za stotinučetrnaesti rođendan Luke na našem sidrištu vidimo 15 brodova i 2.000 radnika koji ulaze na kapije naše kompanije”, kazao je Obradović.

Jubilarne nagrade radnicima za deset, dvadeset i tridest godina staža, kao i onima koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na penziju, uručili su predsjednik Odbora direktora Vojin Žugić i izvršni direktor Luke Vladan Vučelić. U ime radnika zahvalio se Nedžad Pinčić, a penzionera Branislav Radović.

Pinčić je poželio da nastave rad u dobroj atmosferi i korektnim međuljudskim odnosima na, kako je kazao , dobrobit svih. Branislav Bato Radović, koji je stekao penziju u najvećem barskom kolektivu, preporučio je menadžmentu da ne dozvole otuđenje Luke i prazne dokove, već da svi njeni kapaciteti budu stavljeni u punu funkciju. 

Jubilarnu nagradu za 30 godina staža dobili su: Pavle Miljanić, Željko Petranović, Obrenka Đukić i Senad Đurović, a za 20 godina: Nazira Alković, Tamara Mandić, Nedžad Pinčić, Dragana Rondović, Drago Zečević, Filip Đukić i Božidar Đurović. Jubilarnu nagradu za 10 godina provedenih u Luci dobili su: Dragan Barlović, Kujtim Berjašević, Ahmet Grgurević, Milan Joličić, Božana Kosović, Andrija Knežević, Muharem Nikezić, Goran Petrović, Mladen Popov, Ivan Stijepović, Danilo Vukmanović, Dragan Čobrenović, Marija Čobrenović, Andrea Đuričković i Luka Đurđić. Nagrađeni penzioneri su: Meleća Kaplanović, Branislav Radović, Ranka Miletić, Stevan Jovanović i Radoslav Cvijović.

Share.

Comments are closed.