Voda sa svih izvorišta bezbjedna za piće

Prema posljednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla – ističu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

“Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor određenih parametara bitnih za kvalitet vode (interna kontrola), dok će Dom zdravlja u Baru, sa svojim akreditovanim laboratorijama, vršiti javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće prema unaprijed definisanom rasporedu. O svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni”, navodi se u saopštenju iz ViK.

Share.

Comments are closed.