Pažin: Ako bude iskrenosti i dobre volje veoma smo blizu rješenja u dijalogu Vlade i SPC

Dijalog između Srpske pravoslavne crkve i Vlade Crne Gore biće nastavljen kad se za to ispune uslovi, a konačan uspjeh toga dijaloga ponajviše zavisi od toga da li će obje strane u obnovljeni dijalog ući iskreno, u dobroj vjeri, uvažavajući argumente druge strane i bez političkih ultimatuma, saopštio je danas potpredsjednik Vlade Zoran Pažin odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore.

U odgovoru na pitanje poslanika Andrije Mandića, potpredsjednik Pažin je ocijenio da za Vladu u dijalogu sa predstavnicima SPC neće pristati na bilo kakve ultimatume, ali da sa druge strane neće ni postavljati bilo kakve ultimatume sagovornicima.

“Treba povesti računa da učestalo vrijeđanje, omalovažavanje i nipodaštavanje institucija nimalo ne doprinosti uspjehu toga dijaloga. Vjerujem da može drugačije, da se o svim pitanjima može raspravljati na jedan način koji je dostojan sagovornika, sa jedne i sa druge strane,“ naglasio je potpredsjednik.

Govoreći o litijama, naveo je da je potpuno legitimno u demokratskom društvu izražavati protest o bilo kojem društvenom pitanju.

“Ali na tu vrstu političkog pritiska, možete da dobijete jedino politički odgovor, a nama je potreban pravni dijalog, uz međusobno uvažavanje i uz uvažavanje argumenata druge strane,“ dodao je potpredsjednik. Ocijenio je, takođe, da problem etnofiletizma, koji je jednako neprihvatljiv u društvu, kao i u samoj crkvi, predstavlja značajnu smetnju postizanju obostrano prihvatljivog rješenja. „Ja mislim da niko u crkvu ne ide da bi ga nacionalno prebrojavali. Ako postoji dobra volja, da se spozna i ova dimenzija problema, veoma smo brizu rješenja,“ zaključio je potpredsjednik vlade Pažin.

Na pitanje poslanika Predraga Bulatovića, potpredsjednik Pažin je rekao da nedorečenost kadrovskih rješenja u pravosuđu ima svoju refleksiju na evropske integracije Crne Gore, dodajući međutim da Vlada nije adresa koja treba da bude odgovorna za to, budući da navedeno pitanje nije u nadležnosti Vlade. „Klasična je zamjena teza odgovornost za to plasirati Vladi, koja niti bira vrhovnog državnog tužioca, niti Državno tužilaštvo podnosi izvještaj o svom radu Vladi, nego podnosi Parlamentu, kao što Parlament i bira vrhovnog državnog tužioca kvalifikovanom većinom.“

U dijalogu sa poslanikom Slavenom Radunovićem, potpredsjednik je pozdravio postupanje islamske vjerske zajednice kao pozitivan primjer društvene odgovornosti u poštovanju zdravstvenih mjera tokom epidemije korona virusa. „Islamska vjerska zajednica je, slaveći svoj najveći vjerski praznik, Bajram, pokazala najviši stepen odgovornosti u pogledu poštovanja mjera Ministarstva zdravlja i taj praznik je prošao bez ijedno jedinog incidenta.“

Odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Medojevića, potpredsjednik Pažin je izrazio neslaganje sa stavom o postojanju endemske korupcije u Crnoj Gori: „Ne prihvatamo tu vrstu generalizacije. Za to neprihvatanje spremni smo da damo argumente u komunikaciji sa bilo kim, uvažavajući i naše partnere.“

Naglasio je da to ne znači poricanje problema korupcije, dodajući da suzbijanje korupcije mora biti visoko na agendi svakog organa javne vlasti u Crnoj Gori.

U tom kontekstu, Pažin je podsjetio na rezultate ostvarene u borbi protiv korupcije, koji su prepoznati od strane međunarodnih partnera, uključujući Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju:

„Samo za mandata ove Vlade oko 260 javnih funkcionera je ili smijenjeno ili su dali ostavke. To su podaci Agencije za sprječavanje korupcije. Takođe, na desetine miliona eura, kroz represiju korupcije od strane Specijalnog državnog tužilaštva, je ostalo sačuvano u budžetu.“

Share.

Comments are closed.