Aktivna borba protiv nedozvoljenog ribolova

Članovi radne grupe za borbu protiv nelegalnog ribolova, koju čine predstavnici nadležnih institucija i civilnog sektora su, na posljednjem sastanku, održanom prošle nedjelje, konstatovali da je u proteklom periodu zaživio široki front u borbi protiv raznih vidova nedozvoljenog ribolova, te da su postignuti  značajni rezultati.

U protekle tri godine sproveden je veliki broj akcija, kako na moru, tako  i na kopnu. Kao rezultat pojačanih i zajedničkih aktivnosti značajan broj osoba procesuiran je, i to posebno u slučajevima nelegalne upotrebe  mreža, dinamita, agregata i noćnog ronjenja lampama. U značajnoj mjeri prorijeđeni su i slučajevi upotrebe dinamita.

Posebno značajnim pomakom ocijenjen je podatak da su u toku 2020. godine dva lica osuđena na petomjesečne zatvorske kazne zbog nezakonitog ulova ribe. Ocjenjujući da se, nažalost, svijest ribokradica jedino može promjeniti na ovaj, restriktivan način, predstavnici Radne grupe su istakli da se nadaju da će tužilaštvo i sudovi i u narednom periodu nastaviti da rješavaju procesuirane slučajeve i najoštrije kažnjavaju sve devastatatore našeg mora, jezera i rijeka.

Inspekcija za ribarstvo, Uprava policije kao i ribočuvarske službe će ubuduće posebnu pažnju posvetiti pitanju neleganog ribolova na prostoru opštine Nikšić, Danilovgrad, Tivat (Bigova) i na Skadarskom jezeru.

U cilju jačanja kapaciteta inspekcije za ribarstvo, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja sprovelo je proceduru i nabavilo savremeno opremljeno plovilo za kontrolu aktivnosti na moru, koje će u značajnoj mjeri pomoći suzbijanju nelegalnih aktivnosti. Nabavka ovog broda, u vrijednosti od oko 600 hiljada eura, realizovana je kroz MIDAS 2 projekat koji Vlada Crne Gore realizuje sa Svjetskom bankom.

U cilju unapređenja kontrole i borbe protiv svih vrsta nelegalnog ribolova, Ministarstvo poljoprivrede u junu 2017. godine formiralo je radnu grupu čiji su članovi predstavnici svih relevantnih državnih i naučnih institucija – Ministarstva poljoprivrede (koje koordinira radom grupe), zatim predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Instituta za biologiju mora u Kotoru, Nacionalnih parkova, Uprave pomorske sigurnosti, Prirodno- matematičkog fakulteta, Agencije za zaštitu životne sredine, Višeg državnog tužilaštva, Lučke kapetanije, JP Morskog dobra, kao i predstavnicka civilnog sektora. Posebno uspješna saradnja ostvarena je sa Grupom građana STOP KRIVOLOVU i NVO „Carp security team“, čiji predstavnici daju veliki dopinos suzbijanju nelegalnog ribolova i očuvanju i zaštiti našeg mora- kazali su iz PR službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Oni su apelovali na građane, sportske ribolovce, ronioce i privredne ribare, da prijave eventualne nelegalne aktivnosti, kako bi pomogli nadležnim institucijama da pravovremeno reaguju.

Share.

Comments are closed.