Avanturistička vožnja lokalnim vozom iz Podgorice

Dizel lokomotiva počela je da vuče lokalni voz koji je zbog pada napona na pruzi, bio zaustavljen u Brci, saopštili su Radio Baru i Bar Infu putnici iz voza. Međutim i ona je otkazala, i voz sada stoji iznad Crvene plaže.

PR Željezničke infrastrukture, Dijana Mihajlović nije željela da se direktno uključi u program Radio Bara, niti da bilo kakvu informaciju o zastoju željezničkog saobraćaja, objašnjavajući da “ne može da saopšti bilo kakve dodatne informacije” bez odobrenja direktorice Željezničke infrastrukture, Marine Bošković, koja je na putu.

Ona je Radio Baru prethodno saopštila da je voz krenuo u 9:17, što se ispostavilo netačnim.

U međuvremenu, putnici koji su u Baru čekali voz da njime otputuju ka Podgorici, bili su prinuđeni da se opredijele za autobuse ili privatni prevoz.

Share.

Comments are closed.