Ćalasan: Poboljšanja položaja mladih nema bez sistemske promjene i podrške

NVO ”Portret”, koja se bavi zaštitom i očuvanjem mentalnog zdravlja, predstavila je rezultate istraživanja koja su sproveli u sklopu projekta “Vrijeme je za mlade”. Koordinator projekta je psihološkinja Branka Ćalasan, projekt menadžerka realizacije istraživanja Olja Popović.

“U prvom istraživanju ‘Vrijeme je’, koje je bilo namijenjeno osobama iznad 30 godina, ispitivali smo stavove prema postignućima i ključnim ishodima ‘Strategije za mlade 2017-2021. godine’, kao i predrasude prema mladima. U drugom istraživanju “Za mlade”, osim toga, ispitivali smo i kako se mladi osjećaju u zajednici koja ih tretira na određeni način”, pojasnila je gostujući u programu Radio Bara, psihološkinja Branka Ćalasan, direktorica NVO “Portret”.

Branka Ćalasan, dipl.psiholog

Ona je navela da u istraživanju “Vrijeme je”, od 200 ispitanika iznad 30 godina, najveći broj smatra da ni jedan od ključnih ishoda Strategije za mlade 2017-2021. nije zadovoljen u potpunosti.

“U vezi sa tim čak dolazimo do podataka da se po mišljenju najvećeg broja ispitanika ciljevi uopšte ne ostvaruju kada su u pitanju ekonomska i socijalna sigurnost. Potom, da mladi nemaju obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju, te da ne učestvuju u procesima donošenja odluka. Takođe, ono što je značajno napomenuti je da odrasle osobe smatraju da mladi nijesu dobrog zdravlja, da su lišeni proaktivnog učestvovanja u procesima donošenja odluka, razvoja zajednice i kreiranja i sprovodjenja politika, te da nemaju obezbijeđen pristup adekvatanom sistemu podrške za prelazak u odraslo doba, kao ni pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima (kako kao kreatori tako i kao konzumenti) “, kazala je Ćalasan.

Rezultati istraživanja “Za mlade” ukazuju da prema mišljenju ispitanika (uzorak 239 od 15 do 30 godina) ključni ishodi predviđeni Strategijom za mlade 2017-2021. nijesu ni djelimično ostvareni. 

“S obzirom da je riječ o četvorogodišnjem dokumentu i njegovom ignorisanju, kao nevladina organizacija koja se bavi zaštitom mentalnog zdravlja, stava smo da su mladi zanemareni (što je oblik nasilja) i strogo diskriminisani, te su njihova osnovna ljudska prava i zdravlje direktno ugroženi. Slika mladih o sebi je takva da sebe percipiraju kao zavisne od Interneta, potom ravnodušne, razočarane, pasivne, udaljene od tradicionalnih vrijednosti, što direktno ukazuje na postojanje apatije među tom populacijom, koja je uslovljena socijalnim kontekstom. Prema mladima, neophodne su korjenite promjene u sistemu kojima bi bio unaprijeđen njihov položaj u društvu”, naglasila je direktorica NVO “Portret”.

Treći dio istraživanja bio je posvećen razradi teme kako unaprijediti položaj mladih u društvu.

“Došli smo do zaključka da poboljšanja položaja mladih nema bez sistemske promjene i podrške. Tako da,  tužni zbog svih ovih rezultata, apelujemo da Vlada Crne Gore pod hitno preduzme mjere i okupi tim koji će se baviti realizacijom omladinskih politika donošenjem normativnih okvira. Pozivamo i Opštinu Bar i Sekreterijat za mlade, da se osvrne na rezultete ovog istraživanja i uradi nešto što će poboljšati položaj mladih u našoj zajednici”, apelovala je Ćalasan i dodala da prikaz kompletnog istraživanja zainteresovani mogu pogledati na Facebook stranici NVO “Portret”.

 Tokom realizacije projekta “Vrijeme je”, kroz program “EMPATHY-JA, SOLIDARY-TI”, koju je ova nevladina organizacija sprovela zajedno sa Klubom mladih volontera “Klupko”, organizovane su i dvije afirmativne akcije, za čije sprovođenje su bile odgovorne volonterke Katarina Stanišić i Violeta Filipović.

“Obije akcije su bile divne i mogu reći uspješne, jer su i mladi sakupili određena sredstva koja smo uplatili ‘Narodnoj kuhinji’ koju vodi NVU ‘Žene Bara’. Iako se radi o simboličnom iznosu (165 eura), on je značajan s obzirom od koga dolazi i na koji način je prikupljen. Jedan od ciljeva Strategije je da su mladi kreatori kulturnih događaja, pa je samim tim i ovaj projekat njihova kreacija. Naziv ‘EMPATHY-JA, SOLIDARY-TI’ govori o suštinskim vrijednostima koje su nam potrebne, a mogu ih ponuditi mladi ljudi. U istraživanju smo vidjeli da ih odrasli ne doživljavaju kao osobe koje su humane, solidarne, empatične…, tako da su zapravo te afimativne akcije imale za cilj da pokažu empatiju i solidarnost mladih ljudi. Opet, s druge strane, intencija je da ih uključe na način da oni kreiraju kulturne događaje i nadamo se, jednog dana postanu donosioci odluka. Dakle, Strategija ima predviđene ciljeve, koji na nažalost, nijesu realizovani, a mi bi voljeli da ti ciljevi postanu realnost”, kazala je Ćalasan.

U sklopu realizacije projekta, najavila je afirmativnu akciju i dvije online radionice, koje će biti organizovane povodom obilježavanja 10.oktobra – Međunarodnog dana mentalnog zdravlja.

“ Što se online radionica tiče, biće zanimljive teme. Naime, imamo nešto što je dominatan problem a to je ‘slika tijela’ i kako na nju utiču mediji, društvene mreže i ostalo. O toj temi, psihološkinja Dragica Jovišević Popović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, pro bono će 7.oktobra, putem Zoom-a, održati online interaktivno predavanje.Takođe, ideja nam je da pozvemo mlade ljude iz Bara koji žive, rade ili studiraju u inostranstvu, da nam prenesu iskustva uticaja kulture na osjećanja mladih.To nam je nekako djelovalo kao narativno važno – da li je kultura u kojoj živimo, i realnost koju živimo, presudna za naša osjećanja kao i da li bi izazvalo drugačija osjećanja kada bi se sklonili odavde i promijenili kulturu. O ovoj temi govoriće Borka Lješković, spec.sci marketinga i menadžmenta NCP Mediteranskog programa EU. Nadamo se pozitivnim zaključcima, po one koji žive ovdje i planiraju da ostanu. Svjetska zdravstvena organizacija odredila da ovogodišnja tema obilježavanja Dana mentalnog zdravlja bude “Mentalno zdravlje za sve”. Tim povodom će, 10.oktobra, klinički psiholog i psihoterapeut Jovana Strugar (koja je studije završila u Rimu, a koja ima desetogodišnju praksu u radu s mladima) na online radionici  govoriti o mentalnom zdravlju u zajednici”, najavila je Ćalasan i dodala da se zainteresovani za online radionice mogu prijaviti na Facebook stranici NVO “Portret” ili na email: nvoportret@gmail.com.

Realizaciju projekta “Vrijeme je” omogućili su Fond za aktivno građanstvo fAKT iz Podgorice zahvaljujući Balkan Trust for Democracy, The German Marshall Funf of the United States i USAID – USA Agency for International Development.

Share.

Comments are closed.