Demokrate: Gradi se privatan hotel na državnom zemljištu, Opština na gubitku milion eura

Momčilo Leković, odbornik Demokrata u SO Bar:

Već neko vrijeme javnost zaokuplja informacija da je u planu rekonstrukcija nekadašnjeg poslovnog objekta “Simpo” odnosno njegova prenamjena u hotel sa četiri zvjezdice. Projektom je predviđe hotelski kompleks koji će imati galeriju i četiri sprata, te 47 smještajnih jedinica.

Naime, radi se o nekadašnjem poslovno – administrativnom objektu, koji je zajedno sa zgradom Opštine Bar izgrađen 1980. godine za potrebe Prekookeanske plovidbe Bar i to neposredno nakon zemljotresa. Objekat je nakon toga nekoliko puta mjenjao vlasnika i namjenu.

Po informacijama sa kojima raspolažem za ovaj objekat nikada nije plaćena naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, pa će tako investitor za “džabe” dobiti struju, vodu i put. Ako uzmemo u obzir da je naknada za komunalno opremanje u prvoj zoni 126 eura, onda bi to značilo da će investitor na ukupnoj bruto površini od 3.936 m² biti oslobođen plaćanja 495.936 eura Opštini Bar.

Međutim, ovo nije jedina povoljnost koju investitor dobija rekonstrukcijom. Prema smjernicama iz UTU, postojeći objekti koji se rekontruišu ne obezbjeđuju nova parkirališta, jer je parkiranje riješeno na postojećim javnim parkiralištima.

To znači da će ovaj hotel koristiti javno parkiralište koje se nalazi iza zgrade Opštine Bar i koje već koristi pored Opštine još nekoliko institucija: Centar za socijalni rad, Osnovni sud, Poreska uprava, Uprava za katastar i državnu imovinu, Pošta, zbog čega je radnim danima gotovo nemoguće naći slobodno parking mjesto.

Investitor ne samo da će dobiti put, vodu, struju i besplatan parking, već će dobiti i besplatno zemljište, s obzirom da je vlasnik isključivo objekta koji se rekonstruiše odnosno čelične konstrukcije koja u osnovi ima 738 m². Zemljište na kojem se ovaj objekat nalazi (katastarska parcela 4991/1) dio je državnog zemljišta ukupne površine 32.488 m².

Možda je upravo u tome namjera rekonstrukcije ove dotrajale, 43 godine stare čelične konstrukcije koja je te davne 1980. godine napravljena da posluži kao objekat privremene namjene nakon zemljotresa.

Da nje nema, investitor bi morao (ukoliko bi želio da gradi) u svom vlasništvu imati barem 1500 m² zemljišnog posjeda, što bi značilo novi prihod za opštinu i državu u iznosu od cca 500 000 eura od prodaje.

Tako dolazimo do situacije da investitor koji je istaknuti funkcioner partije koja čini vlast u Baru rekonstruiše (gradi) hotel sa 4 zvjezdice na državnom zemljištu uz brojne olakšice odnosno povoljnosti. Pitam se da li je izgradnja hotela možda dio koalicionog sporazuma koji vladajuće stranke u Baru potpisaše prošle godine? U tom slučaju ovdje onda možemo govoriti o visokom stepenu korupcije.

S druge strane Opština Bar nema svoj opštinski hotel kakav na primjer postoji u Herceg Novom, a koji joj je mogao biti značajan izvor prihoda tokom cijele godine.

Momčilo Leković nema ništa protiv turističkog razvoja našeg grada i pojedinaca koji investiraju, da se odmah razumijemo, ali itekako ima protiv iskoršćavanja javnih resursa u privatne svrhe. Jer kada je potrebno graditi u javnom interesu, sredstava i mogućnosti nema, ali zato za privatan interes sve može i sve je dozvoljeno.

Share.

Comments are closed.