Dr Bojana Vuković: Urađeno je dosta, ali nas očekuje rekonstrukcija krova Doma zdravlja

Direktorka barskog Doma zdravlja, specijalista ginekologije i akušerstva dr Bojana Vuković, bila je gost emisije “Promenada četvrtkom” u programu Radio Bara i po prvi put otkako je na čelu ove zdravstvene ustanove, govorila za medije.

Bojana Vuković je u Baru od 2013. godine. Radila je u svim turističkim ambulantama, na odjeljenju Pedijatrije u Opštoj bolnici, a zatim osam i po godina kao izabrani doktor u Domu zdravlja. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je u junu 2021. Za direktorku Doma zdravlja imenovana je prošle godine.

 “Dom zdravlja Bar je organizovan kao referentni centar primarne zdravstvene zaštite, u okviru kojeg  zdravstvenu djelatnost obavljaju izabrani doktori. Pored centralne ustanove, djelatnost se obavlja I u ambulantama u Starom Baru, Sutomoru, Virpazaru, Ostrosu i Pečuricama”, kazala je dr Vuković, navodeći da organizacionu strukturu Doma zdravlja čine izabrani doktori za odrasle, djecu i žene, zatim centri za plućne bolesti i TBC, dijagnostiku, mikrobiološku dijagnostiku, mentalno zdravlje, djecu sa posebnim potrebama, prevenciju u okviru kojeg radi Populaciono savjetovalište, zatim savjetovališta za mlade i reproduktivno zdravlje, Higijensko-epidemiološka služba, jedinice za patronažu, fizikalnu terapiju primarnog nivoa, te za sanitetski prevoz. Tu su još internistička medicina, medicina rada, oftamološka medicina i sanitarna hemija.

Ona je predstavila i ostvarene rezultate pojedinih jednica u prošloj godini.

 “HES radi sanitarno-higijenski nadzor nad režimom ishrane i monitoring higijenske ispravnosti u vrtićima jednom mjesečno. Tokom 2023. godine pružene su 72 usluge, dok je za sanitarno-higijenski nadzor u osnovnim školama Bara urađena 21 usluga, a u srednjim 13. U populacionom Savjetovalištu za dijabetes urađeno je 796 brzih utvrđivanja šećera iz kapilarne krvi, 18 individualnih edukacija radi prevazilaženja terapijskih problema, deset individualnih edukacija u primjeni samokontrole, te jedna edukativna  kampanja koja je brojala 12 grupa sa ukupno 137 polaznika. U Savjetovalištu za mlade održavana su edukativna predavanja na temu svih oblika zavisnosti, prevencije vršnjačkog nasilja, uz psihosocijalnu podršku mladima nakon perioda korone. Predavanjima u školama je prisustvovalo oko 1050 učenika, a u individualnom radu savjetovališta učestvovalo je njih 45. U 2023. godini, usluge Savjetovališta za reproduktivno zdravlje su koristile 183 trudnice, a rad je organizovan u 48 grupa, uz isto toliko predavanja”, rekla je dr Bojana Vuković.

Prošle godine, u Domu zdravlja je otvorena i u potpunosti opremljena očna ambulanta, ali je bilo i drugih infrastruturnih zahvata.

“Adaptirane su prostorije u timu izabranog doktora za odrasle, prostorije infuzionog, injekcionog dijela, kao i prostorije za sterilizaciju koje su izdignute na viši nivo, kupovinom aparata – autoklava, za sterilizaciju medicinskih instrumenata i zavojnog materijala.  Adaptirane su i prostorije za ambulantu u Virpazaru, koja je opremljena novim EKG aparatom, sterilizatorom i inhalataorom. Adaptirane su i prostorije u dispanzeru za žene, gdje je, pored ostalog, kupljen novi pinokularni optički kolposkop.

Sve ovo Dom zdravlja je finansirao iz sopstvenih sredstava, a raspisan je i tender za kupovinu novog 4D ultrazvučnog aparata. Naredni korak je adaptacija previjališta i dvije ordinacije u Timu doktora za odrasle. Prostorije su adaptirane i u Mikrobiološkoj laboratoriji, koja je smještena u Opštoj bolnici Bar u okviru realizacije IPA-projekata, a opremu za labaratoriju je donirala EU i Ministarstvo zdravlja”, kazala je dr Vuković.

Sopstvena sredstva Dom zdravlja ubira posredstvom turističkih ambulanti, kada se u ljetnjem periodu naplaćuju usluge, kao i putem Medicine rada i sektora za epidemiologiju – obavljanje sanitarnih pregleda, iz sektora za sanitarnu hemiju i mikrobiologiju, gdje se uzorkuju različite vrsta voda.

“Sve što se zaradilo tokom prethodne godine uspjeli smo da investiramo i implementiramo u opremu i adaptaciju prostorija, dok se nabavka UZV realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Prošle godine, tokom ljetnjeg perioda, zbog nedostatka kadra, turiste su primali izabrani doktori za odrasle. U turističkoj ambulanti u Sutomoru je rad organizovan od 8 do 21 h, tako da su potrebe turista, kao i naših crnogorskih osiguranika uspješno opskrbljene”, istakla je direktorka Doma zdravlja.

Dom zdravlja Bar je suočen sa nedovoljnim brojem kadra, naročito medicinskih tehničara, ali i ljekara. Gorući problem je nedostatak kadra u patronažnoj službi, gdje je sistematizovano 17 radnih mjesta, a radi svega osam medicinskih tehničara.

“Problem je i sa kadrom u timu izabranih ljekara, jer je starosna struktura takva da je sedam radno angažovanih ljekara starosne dobi od 62 do 66 godina, pa samim tim ubrzo stiču uslove za starosnu penziju. I na Odsjeku za pedijatriju, od šest radno angažovanih, četvoro je u starosnoj grupi od 62 do 64 godine. Za specijalizacije koje smo raspisali za potrebe u ovim službama, javili su se po jedan kandidat za pedijatra i jedan iz oblasti porodične medicine. Trenutno su na specijalizaciji dva ljekara iz oblasti porodične medicine i jedan iz oblasti pedijatrije”, navodi dr Vuković.

Istrošena i stara vozila Doma zdravlja Bar su godišta od 2002. do 2008, pa je nabavka novih neophodna. “Prošle godine kupili smo novo sanitetsko vozilo, dva nova terenska vozila i jedno polovno za potrebe Patronažne službe, koja radi na razuđenom području barske opštine. U narednom periodu, u 2024. cilj je da kupimo još jedno sanitetsko i dva terenska vozila, kako bi obskrbili kompletne potrebe ove jedinice”.

Direktor Vuković je najavila i rekonstrukciju krova zgrade Doma zdravlja, koja je posljednji put rađena 2015. godine, ali ne u cjelokupnom obimu. 

“Ovim putem apelujem na privatne preduzetnike i Opštinu Bar da nam u tome pomogne. Ministarstvo zdravlja je takođe upoznato sa planovima sanacije. Nadam se da će nam pomoći da zajedno završimo projekat za čiju realizaciju su potrebna veća materijalna sredstva”, poručila je dr Vuković, uz napomenu da je u 2024. planirana i sanacija prostorija i krova u ambulanti u Sutomoru, za koju su određena sredstva dobili od Fonda zdravstva.

Share.

Comments are closed.