Dr Tomanović: Svi treba da damo najviše što možemo za Crnu Goru i Bar

Gost Otvorenog studija Radio Bara i našeg portala Bar Info bio je dr Dragoslav Tomanović, direktor JZU Opšta bolnica Bar, koji je od avgusta ove godine i predsjednik OO DPS.

Dr Dragoslav Tomanović rođen je u Nikšiću 18. 5. 1960.godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Baru, a Medicinski fakultet 1985. u Beogradu. Specijalizirao je Opštu hirurgiju 1993. godine, takođe u Beogradu. Od 1985. godine radi u Opštoj bolnici u Baru, u kojoj je od 1995. do 1999. obavljao funkciju načelnika Odjeljenja hirurgije, od 1999. do 2014. bio je šef Operacionog bloka. Od 2014. do 2016. pomoćnik direktora i načelnik Odjeljenja hirurgije, a od 2016. godine do danas je na funkciji direktora JZU Opšta bolnica Bar. Pohađao je napredni kurs laparaskopske hirurgije u Beogradu, a usavršavao se i u Berlinu – na Esculap akademiji (laparaskopska hirurgija kila i laparaskopska hirurgija debelog crijeva). Član je Jugoslovenskog udruženja za laparaskopiju od 1997.godine.

S obzirom da ste prepoznati u javnosti kao ljekar, humanista, predan pacijentima i njihovom izliječenju cijelim svojim bićem, bilo je pomalo iznenađenje kada ste se prihvatili političke funkcije, koja zahtijeva takođe, puno posla i posvećenosti. Zašto ste se opredijelili da napravite ovaj, još jedan značajniji korak u političkoj karijeri, jer ste i do sada bili politički angažovani. Da li će se to odraziti na Vaš posao u barskoj bolnici?

Dr Tomanović: Zahvaljujem na lijepim riječima, iako mislim da se ne razlikujem od ostalih kolega u Baru, a i u Crnoj Gori. Sama profesija doktora traži čitavog čovjeka, a hirurgija je stil života. Nijesam se zasitio hirurgije, ali smatram da mlađe kolege koje su izbrusile hirurško znanje treba da preuzmu veći dio obaveza na hirurgiji u Baru. Ja ću i dalje biti u bolnici. Sa druge strane, preuzimanje dužnosti u politici za mene je prirodan nastavak dugogodišnjeg članstva i aktivne uloge u Demokratskoj partiji socijalista, gdje sam ranije bio odbornik naše stranke u Skupštini opštine Bar, i neposredni učesnik na političkoj sceni u gradu. Kandidovao sam se za predsjednika Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista vođen najvećim motivom, da svi treba da damo najviše što možemo za našu državu Crnu Goru, za naš Bar i mislim da sa ove pozicije mogu još više da uradim. Sigurno da je i moj dosadašnji rad u svijetu medicine bio prepoznat, i da je doprinio da dobijem podršku Opštinskog odbora. Time mi je ukazana velika čast, ali  i data velika odgovornost.

Zbog čega je Vaše opredjeljenje DPS – koji programski ciljevi i ideje ove partije su za Vas najprijemčivije i zbog čega?

Dr Tomanović: DPS je imala vodeću ulogu u očuvanju mira i multietničkog sklada i predvodničku ulogu u obnovi nezavisnosti. Ovi uspjesi su potvrda društvenih vrijednosti koje su za svako poštovanje i za mnogo veće države i društva, a biti dio toga svakako je moje dugogodišnje opredjeljenje. DPS je partija u čijem programu je i dostizanje evropskog kvaliteta života građana kroz dinamičan demokratski i ekonomski razvoj, što je takođe i moj lični cilj. Želja mi je da dam svoj doprinos zajedno sa ostalim članovima stranke da se za ove vrijednosti i ove rezultate Crne Gore borimo svakog dana.

Stupili ste na dužnost predsjednika OO DPS Bara početkom avgusta. Kratko vrijeme, ali možete li nam reći, kakvi su Vaši prvi utisci – kakvi su kadrovski potencijali, gdje su eventualne manjkavosti, a gdje prednosti, ove najjače političke grupacije?

Dr Tomanović: Da, kratak period, međutim odradili smo brojne aktivnosti, više sastanaka odbora i pred godišnje odmore, i sada, s jeseni. Kako sam bio član Opštinskog odbora u nekoliko prethodnih mandata, sve kolege sam poznavao i prije formalnog preuzimanja dužnosti predsjednika odbora. Zadovoljan sam, vidim puno želje da se unapređuje život svih stanovnika u gradu, a sa tom željom dolazi i energija i volja da se ukaže na nedostatke i izazove, kao i da se podrže rješenja koja znače novu vrijednost u Baru. Tako i vidim rad Opštinskog odbora – mi smo ovdje da radimo sa članstvom i sa svim građanima Bara, i da kao politički subjekt koji želi da upravlja ovim gradom na najbolji način, osluškujemo i sami iznosimo potrebe građana, da ih usmjeravamo kroz politike i instuticionalnim procedurama nalazimo rješenja, koja ćemo realizovati, i tako pokazati zašto smo pravi izbor za birače u Baru. Manjkavosti uvijek vidim kao prostor za dodatni rad, i time ću se svakako baviti u mjeri koja će značiti promjene na bolje. Kadrove imamo i odgovorno pristupamo svojoj politici da na funkcije predlažemo apsolutno spremne ljude, i u smislu struke, i u smislu želje da profesionalno i posvećeno obavljaju rad na svojim mjestima. To nam je ujedno i jedna od prednosti – mada, teško je izdvojiti samo jednu. DPS u Baru je homogena grupa izuzetnih pojedinaca koju okuplja posvećenost Crnoj Gori i Baru, njihovom razvoju i boljitku za sve, bez obzira na nacionalnu, vjersku, ili bilo kakvu drugu pripadnost, što je naša najveća vrijednost, i prednost. Vjerujem da nas Barani kao takve i prepoznaju.

Intencija u posljednje vrijeme, posebno u posljednjoj izbornoj kampanji, jeste uključenje što više mladih u rad partije, ali i njihovo postavljenje na vrlo važne partijske i rukovodeće funkcije u lokalnoj upravi, preduzećima i upravnim odborima. Uz neosporno pozitivan aspekt takvog opredjeljenja, mislite li da su, ipak, za tako važna mjesta potrebni iskustvo, potvrđene reference kroz malo duži radni staž, jer ovo vrijeme, sa svim opterećenjima i teškoćama koje nosi, zahtijeva krajnju ozbiljnost i vrhunsku stručnost i kompetencije. Sa druge strane, znamo da je i u antičkoj Grčkoj, koju smatramo kolijevkom demokratije i civilizacije, Vijeće staraca bilo važan, odnosno najvažniji faktor odlučivanja. Da li su svi mladi kadrovi dorasli odgovornim funkcijama?

Dr Tomanović: Jeste, to je bila naša namjera – da osvježimo svoje redove, i damo novu energiju gradu kroz nove, mlade, obrazovane i sposobne ljude koji će vršiti javne funkcije, i mi u Baru smo tu ideju i realizovali. Razumijem dilemu koja se uvijek nameće kada se ovakve odluke sprovode – da li mladi ili iskusni kadrovi. Međutim, ne mislim da mladost donosi nesposobnost da se prepoznaju problemi modernog vremena. Zapravo, nekada mislim da mladi mnogo bolje reaguju na izazove današnjice, jer i sami žive ovo vrijeme i svjesni su šta to znači. Niko nije premlad, ni prestar, kad je sposoban. Mi smo tu razliku, mladi ili iskusni, pomirili na, rekao bih ispravan način – na odgovorne funkcije imenovali smo one koji imaju neophodno radno iskustvo i stručnu spremu za obavljanje tih poslova. Dodatno, tražili smo kadrove koji imaju želju i energiju da svoje najbolje godine posvete poslovima od javnog interesa, za dobrobit građana Bara i društva u cjelini. Takve smo i imenovali. Naravno, administraciju u  Opštini i javnim preduzećima ne čine samo mladi, niti isključivo službenici sa kratkim radnim stažom i iskustvom u radu lokalne uprave. Naprotiv. Među nosiocima odgovornih poslova su i dugogodišnji službenici koji su svoje radno iskustvo i reference sticali godinama unazad, u lokalnoj upravi i drugim institucijama, i na taj način smo, uvjeren sam, napravili dobar spoj – nove energije i želje za dokazivanjem i iskustva i višegodišnjeg poznavanja sistema službe. Današnji rad lokalne uprave u Baru to i potvrđuje – svi organi funkcionišu redovno, odluke se donose u skladu sa zakonom i predviđenim planovima, i mi,  kao partija koja je odredila kadrovska rješenja za sprovođenje politike DPS-a, zadovoljni smo kako smo napravili smjenu generacija u tom smislu.

Kako se pripremate za predstojeći Kongres DPS, krajem novembra?

Dr Tomanović:  Za Kongres stranke smo potpuno spremni. Odradili smo sve neophodne procedure koje Opštinski odbor treba da uradi – odredili smo delegate koji će učestvovati na Kongresu, predložili listu kandidata za budući saziv Glavnog odbora koji će biti biran tog dana, a na posljednjem sastanku se i upoznali sa predloženim dokumentima – Statutom, Programom i Izvještajem o radu, na koji su naši članovi dali određene sugestije. Kongres je svakako kruna rada partije, gdje ćemo sumirati rezultate naše politike na državnom i svim lokalnim nivoima zajedno, i gdje ćemo trasirati politiku stranke za naredni četvorogodišnji period. Očekujem da će Kongres biti inicijalna kapisla pokretanja optimizma i energije u svim partijskim redovima, a tako i u barskom odboru, za naredne izborne izazove koji nas očekuju već sljedeće godine.

Što su Vaši planovi i prioriteti sa aspekta čelnog čovjeka partije u narednom periodu?

Dr Tomanović: Moji prioriteti su sprovođenje izbornog programa stranke i jačanje podrške birača politici Demokratske partije socijalista u Baru. Zbog toga će moj zadatak biti da ostvarimo što više projekata i programa koje smo ponudili građanima u prethodnim kampanjama, kada smo tražili i dobili njihovu većinsku podršku. Da ne želim da se upustim u posao zadobijanja većeg povjerenja birača, sigurno da ne bih danas bio na mjestu predsjednika Opštinskog odbora. Tome ću biti u potpunosti posvećen.

Naredna godina biće i prvi, pravi i veliki ispit, jer je 2020. godina državnih, parlamentarnih izbora, koji će biti i indikator za lokalne, koji će uslijediti za godinu i po nakon njih. Kako će izgledati kampanja i na što ćete se fokusirati?

Dr Tomanović:  Suština politike koju ćemo ponuditi tokom kampanje za parlamentarne izbore svakako će u najznačajnijoj mjeri biti određena na VIII Kongresu DPS-a. Nakon 30. novembra imaćemo jasno definisanu politiku partije za naredne četiri godine, i time ćemo već u načelu predstaviti viziju daljeg razvoja društva i države, koju ćemo na narednim izbornim ciklusima svojim programom kandidovati za podršku biračima. Dakle, već po održavanju Kongresa javnosti će biti jasni pravci djelovanja Demokratske partije socijalista za naredne parlamentarne izbore.

Kakva je saradnja DPS sa koalicionim partnerima, a kakva sa opozicijom? DPS i SD dijele slične programske ciljeve, posebno prema državi i identitetskim pitanjima, istu ideologiju, koju karakteriše antifašizam i građansko utemeljenje. Na kraju, dijelite i vlast skoro tri decenije, ali ima i disonantnih tonova, prevashodno kada se radi o nekim važnim razvojnim odlukama, privredi, ekonomiji… Sa druge strane, Vaš koalicioni partner – Biram Bar, sada Biram Crnu Goru, prepoznaje se u javnosti kao opoziciona partija koja je ostvarila značajan uspjeh na prethodnim lokalnim izborima i ušla u vlast… Koliko je teško pomiriti sve te manje ili veće različitosti, i koliko i da li možemo tvrditi da je vlast u Baru apsolutno stabilna?

Dr Tomanović:  Odnosi sa koalicionim partnerima u Baru moraju biti zasnovani na iskrenom odnosu prema postignutom sporazumu i striktnom poštovanju postignutih dogovora, uz isključivanje međusobne političke konkurentnosti, koliko je to moguće, i to je stav DPS-a. Vlast u Baru je potpuno stabilna, što se vidi po načinu na koji funkcioniše naša koalicija otkako smo imali lokalne izbore i formirali vlast na partnerskim osnovama. Naravno da su u politici uvijek u manjoj ili nešto većoj mjeri prisutni pokušaji odstupanja od političkih dogovora u koalicijama, u zavisnosti od procjene subjekata koalicije za potrebom političkog diferenciranja. DPS to nikada nije brinulo, niti smo to ikada radili. Naša prepoznatljivost je veoma jasna i poznata javnosti. Mi se dogovora držimo i težimo na sve načine da ispoštujemo svoje koalicione partnere, ali i zahtijevamo konzistentnost dogovora i maksimalne napore doprinosu zajedničkog rezultata lokalne vlasti u realizaciji planiranih ideja. Na kraju krajeva, ponašanje koalicionih partnera treba da ocjenjuje politička javnost – na javnosti je velika odgovornost da uvidi i svojim izborom nagradi ili kazni one koji prednost daju interesu razlikovanja stranke u vlasti, u odnosu na interes sprovođenja odluka za koje su dobili podršku i koje su od interesa za građane.

Kakvo je Vaše viđenje trenutne, i projekcija buduće političke situacije u našem gradu, u smislu dalje saradnje sa Vašim koalicionim partnerima, prioriteta i projekata?

Dr Tomanović:  U Baru smo propustili dosta šansi za bržim razvojem. Razvojni projekti poput Maljevika i Kraljičine plaže, koji su imali podršku Vlade, nisu realizovani iz ranijih lokalnih politikanskih razloga opstrukcije uspjeha politike DPS i Vlade Crne Gore. To ja vidim na takav način, i smatram važnim da se tako postavi i pred našim sadašnjim partnerima. Prošlo je deset godina, mi i dalje pričamo da li nam trebaju razvojni projekti ili ne? Primjer treba potražiti u Tivtu koji je tako hrabro donio odluku, iako nije postojala lokalna saglasnost za privatizaciju bivšeg remontnog zavoda “Arsenal”. Danas je Porto Montenegro zamjac razvoja cijele države, a Tivat je preporođen grad sa najprestižnijom i najkvalitetnijom turističkom ponudom. Samo jednom odlukom su se desile tako značajne promjene! Zamislimo se svi u Baru, kako bi izgledao Bar i šta bi se desilo sa našom lokalnom ekonomijom da su realizovana ova dva projekta: Maljevik i Kraljičina plaža? Kada je riječ o ovim, tako važnim pitanjima, smatram da naša partija mora biti jasna, odlučna i posvećena realizaciji projekata, sa partnerima ili bez njih. Vjerujem da nemamo pravo da dozvolimo, čak ni našim koalicionim  partnerima, da prolaze godine jer oni ništa ne žele da podrže. Dodatno, ako je ovo pitanje jasno definisano u koalicionom sporazumu, smatram da smo onda odustali od Sporazuma, a to za sobom povlači i neka druga pitanja koja se moraju otvoriti i sa partnerima iskreno analizirati.

Kako doživljavate opoziciju u barskom parlamentu, koliko saradnja sa njom može biti konstruktivna?

Dr Tomanović:  Opoziciju u barskom parlamentu doživljavam kao saradnike u obavljanju javnog posla. Svako ima svoj dio podrške građana Bara, i izuzetno uvažavam činjenicu da su nas na prethodnim izborima građani uputili na zajedničko djelovanje. I kao politički različiti, imamo svoje uloge i odgovornosti. Nisam pobornik toga da se zbog različitih političkih viđenja odstupa od odborničkih obaveza, jer to smatram neodgovornim prema građanima koji su izašli na izbore i dali podršku onima za koje su vjerovali da će ih predstavljati. Saradnja uvijek može biti konstruktivna, ako za to postoji želja.

Rekli ste da nastavljate da radite kao ljekar. Cijenjeni ste izuzetno kao hirurg, ali i kao čovjek. Kakve su reakcije Vaše okoline, kolega nakon opredjeljenja da preuzmete funkciju čelnog čovjeka DPS?

Dr Tomanović:  Za moje kolege i prijatelje ovaj angažman nije bio neočekivan, rekao bih. Primio sam dosta poruka podrške, i od kolega u bolnici, i od pacijenata, ali i od građana sa kojima sam za ovo vrijeme od izbora na funkciju razgovarao. Znači mi podrška svih, i daje mi dodatni motiv da budem kao i u ulozi ljekara, jednako posvećen pitanjima razvoja grada, rješavanju problema komšija i sugrađana u svim oblastima života. Bavljenje politikom na nivou gradova podrazumijeva sva pitanja koja za sugrađane predstavljaju svakodnevicu –  komunalni problemi,  obrazovanje, zdravstvo, vodosnabdijevanje, sport , kulturu i sva druga pitanja. Vjerujem da su članovi stranke prepoznali u meni spremnost da se svakodnevno bavim ovim temama, kao i da  moj dosadašnji rad koji pominjete ima značajnih sličnosti na koje sam navikao u radu, a to je komunikacija sa ljudima. Zbog toga su moja vrata i vrata Opštinskog odbora uvijek otvorena za sve, i moja spremnost za saradnju neće biti dostupna samo odabranima, kao što to nije bilo ni do sada.

Dugogodišnji ste direktor barske bolnice, za čijeg mandata je puno urađeno na poboljšanju uslova rada, infrastrukture, opreme, prvenstveno zahvaljujući donacijama koje ste i Vi inicirali i koje su, mnoge i stigle, zbog poštovanja prema Vama, pokrenuti su i neki značajni medicinski projekti.. Možete li nam kazati kako vidite dalji razvoj bolnice, da li ona može da prati savremene trendove u liječenju, na što se treba fokusirati?

Dr Tomanović:  Inicirao bih strateško opredjeljenje za dobijanje podrške rukovodstva Partije i Vlade, da Bar bude prepoznat kao zdravstveno-turistički centar Mediterana. Blaga klima, prepoznatljiv imidž zdravstvenih ustanova, blizine aerodroma Podgorica, Tivat i Tirana, čine Bar pogodnim lokalitetom za razvoj ove vrste turizma, kojim bi značajno unaprijedili iskorisćenost naših turističkih kapaciteta, ne samo u Baru, a i pojačali turističku ponudu Crne Gore, posebno u vansezoni.To bi podrazumijevalo da  građanima zemalja Evropske unije prije svega, ponudimo veoma povoljne, a zdravstveno kvalitetne usluge, uz odmor i rehabilitaciju. Blizina Bara najvećim  evropskim centrima, i saobraćajna dostupnost kroz sve veću destinacionu prepoznatljivost i najvećih evropskih avio operatera čini ovu ideju održivom, a naš kadrovski zdravstveni kapacitet omogućava da kreiramo izuzetan kvalitet usluge na osiguranom evropskom nivou, uz značajno niže cijene, dakle konkurentnost. Takođe, ovaj program bi omogućio na održiv način otvaranje na stotine novih radnih mjesta za našu omladinu. Nadam se da će ova ideja naći svoj put u planovima na državnom i lokalnom nivou, jer sam uvjeren da bi ovakvim određenjem Bar , kao Crna Gora, imali šta da ponudimo.

Bar Info:  Što mislite o inicijativi vašeg koalicionog partnera-SD, o izgradnji novog objekta Opšte  bolnice Bar?

Dr Tomanović:  Mislim da je dobro da u pitanjima za razvoj grada imamo slična razmišljanja. Izgradnja novog objekta Opšte bolnice jeste potreba Bara, i ja sam u potpunosti saglasan da je nastupilo vrijeme kada bi se ovaj projekat mogao realizovati. U DPS-u smo o ovom projektu razmišljali i ranije, još prije 10 godina, međutim, uvažavajući relanost u smislu neophodnosti vremena i procedura od ideje do krajnjeg cilja, i sklapanja planske i finansijske konstrukcije za realizaciju jednog tako ambicioznog projekta, odlučili smo da ova ideja treba da bude potpuno utemeljena i da sa takvom izađemo pred Barane. To smo i uradili prošle godine, kada smo ovaj projekat precizirali kao naš cilj u programu za lokalne izbore. U međuvremenu, postarali smo se da projekat izgradnje nove bolnice i adaptacije postojeće zgrade bolnice u dom za stare, definišemo kroz Strateški plan razvoja Bara, koji je u fazi izrade i biće veoma brzo na dnevnom redu Skupštine opštine Bar. Činjenica je da objekat Opšte bolnice Bar već izvjesno vrijeme prevazilazi potrebe građana Bara i susjednih opština koje gravitiraju ovoj medicinskoj ustanovi, dok je s druge strane potreba za dodatnim kapacitetima za smještaj i brigu o starim licima na primorju evidentna. Na ovaj način bismo odgovorili potrebama stanovništva, svih starosnih dobi, za pružanjem dodatnih medicinskih usluga . Raduje me da postoji saglasnost oko ovog pitanja više političkih aktera u gradu i nadam se da ćemo zajedničkim naporima realizovati ideju izgradnje novog objekta bolnice, i time stvoriti novu vrijednost za naše domicilne pacijente, goste, druge građane, i za naš Bar.

Dr Dragoslav Tomanović, predsjednik OO DPS, izrazio je izuzetno zadovoljstvo višegodišnjom saradnjom sa našom informativnom kućom, ocjenjujući je kao korektnu i profesionalnu. Takođe, izrazio je nadu da će takva saradnja biti i ubuduće nastavljena.

Share.

Comments are closed.