VIDEO: Drago Zečević: Luka Bar dobar domaćin interresorne vježbe

“Luka Bar je danas bila dobar domaćin interresorne vježbe ‘Jadran 22’, čiji je primarni zadatak bio uvježbavanje elemenata koji participiraju kroz Nacionalni plan spašavanja u cilju dostizanja neophodnog nivoa zajedničkog djelovanja, u različitim kriznim situacijama, kao i komandovanje i rad u saniranju posljedica vještački izazvanih katastrofa”, rekao je za Radio Bar i Bar Info Drago Zečević, direktor Sektora bezbjednosti Luke Bar.

Po njegovim riječima, “cilj je bio testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnosti i bezbjednosne zaštite u lukama, zaštite mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama”.

“Krajnji cilj je unaprijeđenje sistema koordinisanog funkcionisanja Unutrašnje službe zaštite i Službe zastite i spašavanja u incidentnoj situaciji shodno nacionalnoj zakonodavstvu, Planom obavezno štićenog objekta Luka Bar AD, Planom zaštite i spašavanja i ISPS kodom, kao i procedure za koordinaciju sa ostalim državnim entitetima u skladu sa obavezama iz nacionalnih planova. U manjem segmentu izvršena je provjera snaga bezbjednosti u dijelu sprječavanja svih oblika prekograničnog kriminala”, rekao je Zečević.

On je objasnio da je najprije odrađena akcija policijskog antiterorističkog tima koji je demonstrirao akciju hapšenja nekoliko lica u fingiranom bjekstvu.

“Viđena je potjera na moru, sa atraktivnim uskakanjem policijskih bording timova u gliser sa bjeguncima koji je vozio punom brzinom. Ovaj dio vježbe bio je posvećen sprječavanju krujumčarenja unutar luke i na moru, a izveli su ga Uprava policije – specijalna jedinica, zajedno sa odjeljenjem vodiča pasa i pripadnicima Granične policije-Sektora jug. Drugi dio vježbe predstavljalo je traganje za nestalim osobama i njihovo spašavanje, konkretno osobe koja je pala u more sa palube zapaljenog broda”, rekao je Zečević.

Share.

Comments are closed.