Drago Zečević predsjednik Odbora direktora AD Marina Bar

Drago Zečević, diplomirani inžinjer elektrotehnike iz Bara, izabtran je danas za predsjednika Odbora direktora AD Marina Bar.

Ova odluka donijeta je na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora ovog privrednog društva u većinskom državnom vlasništvu.

Sjednici su prisustvovali  svi članovi Odbora direktora-predstavnici državnog kapitala Zečević,  Dragutin Durutović, Ilija Pješčić i Slavko Matković, te predstavnik manjinskih akcionara Milan Ćetković.

Izbor predsjednika bila je jedina tačka dnevnog reda, mimo koje su članovi borda marine zatražili od menadžmenta da im dostavi „svu potrebnu dokumentaciju kako bi se upoznali sa stanjem preduzeća“.  

Članovi Borda AD Marina Bar imaće sjutra u Podgorici sastanak u resornom Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI).

Share.

Comments are closed.