Đukanović vratio dopune Zakona o lokalnoj samoupravi na ponovno odlučivanje

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra.

Đukanović je u dopisu predsjednici Skupštine Crne Gore Danijeli Đurović, podsjetio da je na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja usvojen Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi.

Đukanović je istakao da je u skladu sa utvrđenim ustavnim prerogativima, dosledno slijedeći važeće pravne akte i precizno definisane zakonske rokove, raspisao izbore za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica i skupštinama opština Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Žabljak, kojima u junu, odnosno julu ističe mandat.

On je rekao da je donio i odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike, u skupštinama opština Budva i Tivat, koje je prethodno raspustila Vlada Crne Gore.

Đukanović je kazao da su te odluke stupile na snagu danom donošenja i integralni su dio pravnog poretka države.

“Donošenjem Ukaza o proglašenju ovog zakona, njegovim stupanjem na snagu i postupanjem Predsjednika Crne Gore saglasno njegovom tekstu i dejstvu, moglo se otvoriti više bitnih pravnih pitanja, odnosno nedoumica, koje nastaju u karakterstičnim političkim situacijama, uz pretpostavljenu refleksiju na polje crnogorskog ustavnog sistema i postulata ustavnog prava uopšte”, nevao je Đukanović.

On je rekao da cijeni razložnim da se Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi vrati Skupštini na ponovno odlučivanje.

Share.

Comments are closed.