Edukacija učenika o poreskom sistemu

Uprava prihoda i carina Crne Gore nastavlja sa projektom edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o poreskom sistemu u Crnoj Gori. Poslije skoro tri godine pauze, zbog pandemije koronavirusa, ova aktivnost se nastavlja, a danas su predavanja održana u OŠ “Meksiko” i OŠ “Maršal Tito” u Ulcinju.

Samostalna savjetnica za edukaciju javnosti, Gordana Stajčić, kazala je da se projekat “Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola” nastavlja poslije pauze, zbog pandemije koronavirusa.

“Krenuli smo ponovo, počinjemo od Bara. Projekat, prije svega, za cilj ima da djecu, uzrasta završnih razreda osnovnih i srednjih škola već sad, prije nego što se opredijele koju će srednju školu ili fakultet da upišu, upoznamo šta je to u stvari porez. Namjera nam je da im objasnimo da se poreski sistem u Crnoj Gori apsolutno ne razlikuje od drugih država u svijetu. Znači, sve države moraju imati porez i poresku politiku, a ta sredstva, koja se prikupljaju u državni budžet, služe za finansiranje svih vitalnih aktivnosti, pa i rad škola finansira se iz budžeta, odnosno od prikupljenih poreza,” objašnjava Stajčić.

Njena koleginica, Ivana Đurović, objasnila je da kampanja kreće iz Bara, iz OŠ “Meksiko”, a potom i u ulcinjskoj OŠ “Maršal Tito”.

“Smatramo da su učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola najadekvatnije ciljne grupe, pa su u tu svrhu i pripremljena predavanja, koja su prilagođena njihovom uzrastu”, kazala je Đurović.

Share.

Comments are closed.