Edukovali NVO kako da prigovorima poboljšaju rad Nacionalnog javnog servisa

NVO Media centar danas je u Baru održala radionicu „Građanima i građankama vratiti njihov RTCG“.

Radionici u hotelu „Princess“ prisustvovali su predstavnici brojnih barskih NVO – Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, Povjerenje, Info sport CG Bar, Gradionica, Pogon, Sua Sponte, Udruženja medicinskih sestara i tehničara, Savez izviđača…

Predavači, Dragoljub Duško Vuković, dugogodišnji novinar i NVO aktivista i Goran Đurović (u dva mandata član Savjeta RTCG) objasnili su da je fokus Media centra od 2006. godine rad javnih emitera, a „sada i rad nacionalnog javnog servisa”.

“Do promjena u kvalitetu emitovanog programa doći će samo ako se prati rad i vrši pritisak da se poboljša. Zato smo održali radionice u Herceg Novom, Kotoru, Budvi, Baru, a nakon Tivta biće ih još, u gradovima na sjeveru Crne Gore,“ saopštili su iz ove NVO. Na svim radionicama predstavili su kako se podnosi prigovor.

Polaznici seminara aktivno su učestvovale u radu, ističući da su informativne emisije u većini medija, a ne samo na RTCG, pune dnevno političkih događaja, da se ne govori dovoljno o zakonskoj regulativi i životnim pitanjima, a primijećeno je da su neke teme potpuno zapostavljene.

Polaznicima je objašnjeno da će prigovore vezane za rad RTCG razmatrati ombudsman, čiji je izbor u toku i od koga se očekuje da bude proaktivan.

Polaznicima je prikazano nekoliko vijesti, te su na praktičnom primjeru mogli da kažu koja pravila su prekršena i da napišu prigovor.

Iz Media centra su najavili da za septembar pripremaju analizu poštovanja internih akata RTCG.

Share.

Comments are closed.