Javna raspava o Nacrtu odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

Na osnovu čl. 34 stav 2 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova i zaključka predsjednika Opštine, kojim je utvrđen Nacrt odluke o učešću  lokalnog stanovništva o vršenju javnih poslova, Sekretarijat za lokalnu samoupravu donio je program održavanja javne rasprave.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od danas. Nacrt Odluke dostupan je građanima putem sajta www.bar.me, u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu i mjesnim zajednicama.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu organizovaće centralnu javnu raspravu u ponedjeljak, 17. maja u 11 sati, u sali SO Bar. Iz Sekratarijata su pozvali sve zainteresovane da svojim učešćem, predlozima i sugestijama doprinesu poboljšanju kvaliteta ovog akta.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, na šalteru Građanskog biroa, ili poštom, na adresu  Bulevar revolucije 1, kao i na e-mail: lokalna.samouprava@bar.me, zaključno sa 18.05.

Share.

Comments are closed.