Kompol: Svi registrovani taksisti obavezni da imaju BR-TX tablice

Kako su javili iz Komunalne policije, saglasno odredbama člana 9 Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bar, istekao je rok za usklađivanje obavljanje djelatnosti taksi prevoza sa odredbama Odluke o auto-taksi prevozu.

“U skladu sa tim, a u cilju efikasnog i zakonitog postupanja, neophodno je da taksi prevoznici koji imaju licencu za obavljanje auto-taksi prevoza usklade svoje poslovanje sa odredbama predmetne odluke, sa posebnim osvrtom na pribavljanje posebnih registarskih oznaka BR-TX sa brojem. Rok za preregistraciju je 31.05.2019. godine”, kažu u Komunalnoj policiji, napominjući da će, u skladu sa propisanim ovlašćenjima, u vezi sa odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i odredbama Odluke o auto-taksi prevozu, vršiti sankcionisanje svih taksi prevoznika koji ne budu postupali u skladu sa propisima.

Share.

Comments are closed.