Lična karta – Impressum

Lokalni javni emiter Radio Bar je društvo sa ograničenom odgovornošću koje pruža usluge javnog informisanja.

Radio Bar je elektronski medij koji proizvodi radio program i ima svoj portal Bar Info i podsajt sportbar.me, a na portalu Bar Info se putem live streama emituje i program Radio Bara.

Sjedište preduzeća je na adresi: Bulevar Dinastije Petrović H 14 u Baru.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica je Vesna Šoškić, urednica je Ivanka Leković.

Radio program se emituje na 91,8 MHz (predajnik Volujica), 106,7 MHz (predajnik Bjelasica, Virpazar) i 105,6 MHT (predajnik Možura). Platforma emitovanja – FM.

Urednik sajta Bar Info je Željko Milović, zamjenik urednika sajta je Vjera Knežević Vučićević. Webmaster sajta je Dragan Marović, zamjenik webmastera Darija Jelić. Urednik sportskog portala je Ilija Kovačević.

Za portal pišu novinari Radio Bara: Milan Vujović, Milanka Vukosavović, Silvija Vukelić, Nemanja Janković, Brankica Mandić, Maja Tomović, Serveta Kacić, Drane Marvučić, kao i svi članovi uređivačkog tima.

          radiobar@t-com.me

          +382 30 303 124

          +382 30 303 128

Ukupan broj stalno zaposlenih u LJE Radio Bar d.o.o. je 23, a angažovana su i tri saradnika.

Ukupna površina radnih prostorija, u koju su uključena i dva studija sa propratnim režijama, iznosi 380 m2. Radio Bar d.o.o. nije vlasnik tih prostorija već isključivo korisnik, na osnovu ugovora sklopljenog sa Opštinom Bar, kao osnivačem.

Zakonom o elektronskim medijima čl. 76 i odlukom o LJE Radio Bar d.o.o. član 16 i Statuta čl. 23 utvrđeni su izvori finansiranja Radio Bara. Preduzeće se finansira iz Budžeta Opštine na osnovu zaključenog ugovora o finansiranju određenih programskih sadržaja, iz sponzorstva programskih sadržaja, proizvodnjom i emitovanjem programskih sadržaja, zakupljivanjem oglasnog prostora na sajtu Bar Info, organizovanjem koncerata i drugih priredbi, te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Saglasno medijskim zakonima, lokalna uprava je dužna da obezbijedi sredstva za ostvarivanje osnovne djelatnosti Radio Bara i dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i Zakonom zajamčenih prava na informisanje, a po osnovu Programskih sadržaja Radio Bara koji su značajni za ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještavanje građana opštine Bar i ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u Opštini, ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana i unapređivanje pravne i socijalne države i civilnog društva, razvoj kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naroda koji žive u Baru i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica, podsticanje kulturnog stvaralaštva i informisanje lica sa invaliditetom.

Od esnafskih udruženja, JLE Radio Bar je član ULES-a (Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore) još od osnivanja 2004. godine.