Marina i Luka sa plusom u poslovanju, Barska plovidba sa minusom

U prvoj polovini godine devet kompanija koje pripadaju resoru Ministarstva kapitalnih investicija poslovalo je sa pozitivnim rezultatom od 26,4 miliona eura , dok je njih 11 imalo neto gubitak od 11,6 miliona eura.

Predstavnica Odjeljenja za korporativno upravljanje u tom Ministarstvu, Ana Tošanić Radunović, kazala je da su najveći dobitak ostvarile Elektroprivreda (EPCG) 17,1 milion eura, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 8,6 miliona eura, “Monteput” 238 hiljada eura, “Marina Bar” 179 hiljada i “Luka Bar” 94 hiljade eura.

“Najveći gubitak imali su Aerodromi Crne Gore od 3,7 miliona eura, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) dva miliona eura, ‘Barska plovidba’ 1,6 miliona, ‘To Montenegro’ 1,4 miliona eura i ‘Montecargo’ 1,3 miliona eura”, rekla je Tošanić Radunović na konferenciji Ministarstva, na kojoj je predstavljen izvještaj o poslovanju preduzeća u većinskom vlasništvu države za drugi kvartal.

Kad se posmatraju rezultati na nivou EBITDA, što je rezultat prije poreza, kamate i amortizacije, situacija je značajno bolja, odnosno 14 kompanija ostvarile su dobit od 65,6 miliona eura.

“Najuspješnija djelatnost je energetika i rudarstvo sa neto rezultatom od 23,6 miliona eura, a najlošije su poslovale vazdušne kompanije sa 5,1 miliona negativnim rezultatom“, precizirala je Tošanić Radunović.

U odnosu na prošlu godinu, prisutan je trend oporavka, pa je 12 kompanija poslovalo bolje, a sedam lošije. Sva društva su ostvarila bolji rezultat od 12,7 miliona eura ili 579 odsto.

“Primjetan je trend oporavka, pri čemu najlošije stoji pomorski saobraćaj koji je zabilježio lošije rezultate i u odnosu na prošlu godinu. Bolji rezultat jedino je imala Marina Bar, ali očekujemo da će njihovi rezultati biti bolji u drugoj polovini godine”, navela je Tošanić Radunović.

Ukupni troškovi zarade i naknade zarada u tih 20 preduzeća iznose 54 miliona eura , što je 0,5 odsto manje u odnosu na 2019. godinu ili dva odsto više u odnosu na prošlu.

U svim preduzećima je 6,73 hiljade zaposlenih, što je jedan odsto više u odnosu na prošlu godinu.

“Najveće prosječne zarade imaju Elektroprivreda Beograd 1,35 hiljada eura, koja ima dva zaposlena, zatim ‘To Montenegro’ 1,22 hiljade eura, Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) 1,04 hiljade eura, dok najniže zarade imaju željeznička preduzeća”, dodala je Tošanić Radunović.

Share.

Comments are closed.