Mediji treba da se prilagode publici, a ne ona njima

U cilju veće profesionalizacije RTCG i uticaja građana na rad javnog medijskog servisa, NVO Media centar organizovala je u hotelu “Princess” konsultativni sastanak posvećen programskim sadržajima RTCG.

“Građani finansiraju RTCG i imaju pravo da iskažu svoja očekivanja od sadržaja koji proizvodi i emituje RTCG. Media centar želi da objedini i dostavi RTCG očekivanja građana, kako bi programski sadržaji bili što više usklađeni sa potrebama građana”, istakao je predstavnik Media centra, Goran Đurović.

Đurović je objasnio da RTCG na godišnjem nivou donosi produkcione planove za Radio, Televiziju i portal RTCG, te da je generalni direktor bio dužan da te planove stavi na javnu raspravu do 15. oktobra, što nije učinjeno.

Dragoljub Duško Vuković je za Radio Bar i Bar info kazao da je ideja Media centra da stvori komunikaciju, odnosno sponu između građana i Javnog servisa.

“Ideja Media centra je da na neki način zainteresuje ljude za ono što je sadržaj nacionalne javne televizije i nacionalnog Radija, prije svega, ali i lokalnih emitera, da budu svjesni da oni indirektno plaćaju sve to i da bi trebalo da im je stalo da taj sadržaj bude kvalitetan. Mi naglašavamo to da je javno informisanje javno dobro i nama je stalo da ga unaprijedimo zajedno, jer ako već plaćamo nešto, onda bi bilo logično da za te novce koje dajemo preko budžeta, indirektno, dobijemo neki sadržaj od koga ćemo imati koristi, bilo da nas snabdijevaju kvalitetnim informacijama na osnovu kojih ćemo mi moći da funkcionišemo kao građani, da donosimo neke odluke koje se tiču nas, porodica i zajednice u kojoj funkcionišemo, da imamo kvalitetniju zabavu, edukaciju i sve ono što bi trebalo ti mediji da nam nude. Najgora je reakcija da vi, nezadovoljni kvalitetom nekog programa javnog emitera, prestanete da pratite taj medij. Ali ne možete da prestanete da ga finansirate, a ako već finansirate, bilo bi logično da vam je stalo do toga i da kroz tu neku reakciju pokušate da bude proaktivni u odnosu na te medije, doprinesete kvalitetu i na neki način stavite do znanja onima koji upravljaju tim medijima da vam je stalo i da ne mogu da rade baš šta hoće”, istakao je Vuković.

Na konstataciju da ovakvi sastanci služe da bi se stavilo do znanja što bi više trebalo da bude zastupljeno u programima javnog servisa, Vuković je odgovorio da je bitno i “u kakvoj formi se to pakuje”.

“Imate prilično staromodne formate emisija i načina na koji medij komunicira sa javnošću, pogotovo sa mladima. Nekolike su generacije potpuno drugačije senzibilisanih mladih ljudi u odnosu na medije, mladih ljudi koji su stasali uz društvene mreže i njima nekakve staromodnije medijske forme prosto ne odgovaraju i oni to ne prate. Ne možemo svesti nacionalni javni servis, televiziju, pa i lokalne, na to da ih prati generacija od 60 i više godina. Moramo imati u vidu da svake godine imamo novu publiku, da ona ima drugačiji odnos prema medijima, da je zahtjevnija i u pogledu forme i u pogledu sadržaja, te da se onda mediji moraju prilagođavati, a ne tražiti da se publika prilagođava njima”, istakao je Vuković.

Na današnjem sastanku konstatovano je da sportski program u planu RTCG za narednu godinu zauzimaju gotovo isti prostor kao i kompletan kulturno- umjetnički program (redakcija za kulturu, dječja, muzička koprodukcija, filmski i serijski program). Primijećeno je i da je većina sportskog programa posvećena profesionalnom sportu, umjesto da se promovišu mladi koji se amaterski bave sportom.

Građani su, između ostalog, imali primjedbe i na to što se u informativnim programima najviše govori o politici, a najmanje o realnom životu. Smatraju da  o pandemiji i imunizaciji treba izvještavati drugačije- naći eminentne stručnjake koji bi objasnili neophodno u vezi vakcinacije, pokazati primjere iz okruženja i svijeta…

Konsultativni sastanci se realizuju u sklopu projekta “Ponovno povezivanje građana i javnog emitera RTCG” koji realizuje Media centar uz podršku Ambasade SAD u Podgorici, u većini crnogorskih gradova.

Share.

Comments are closed.