Mladi iz Ostrosa uče o ljudskim pravima

NVO “Eduko plus” iz Ostrosa počela je sa realizacijom projekta ,,Moja zajednica, moje pravo!“ koji podržava Opština Bar.

Osnovni cilj projekta je promocija i unapređivanje ljudskih i manjinskih prava na lokalnom nivou. Projekat je osmišljen tako da 20 učenika O.Š. “Đerđ Kastrioti – Skenderbeg” iz Ostrosa, unaprijedi znanja iz oblasti ljudskih prava i sloboda učešćem u neformalnim edukacijama i planiranoj studijskoj posjeti.

“U planu nam je podizanje svijesti i znanja kod ciljne grupe o svim vidovima prava i izazova sa kojima se adolescenti mogu susresti prilikom njihovog ostvarivanja. Sa druge strane, kroz interaktvnu komunikaciju i druženje na radionicama, obezbijediće se veći stepen povezanosti među adolescentima, a samim tim i praktična primjena stečenih znanja i vještina”, ističe izvršna direktorica ove NVO, Almedina Dodić. 

Ona objašnjava da, pored pomoći da kroz neformalnu edukaciju prošire znanja i vještine, mladi imaju priliku da se upoznaju sa brojnim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju.

Radionice su osmišljene i nivelisane tako da budu prijemčive i razumljive uzrastu kojem ciljna grupa pripada. Između ostalog, imaće priliku da se upoznaju sa temama multikulturalizma, interkulturalizma, tolerancije, dječijih i ljudskih prava, timskim radom…

“Dosadašnje iskustvo stečeno u radu sa mladima, pokazalo je da je neophodno pružiti svima iste šanse i mogućnosti. Kako mladi iz Ostrosa,  zbog geografske i jezičke barijere, do sada nijesu imali priliku da ravnopravno učestvuju u različitim društvenim aktivnostima na teritoriji opštine Bar, to ćemo sprovođenjem projektnih aktivnosti, ovakvu negativnu praksu promijeniti, ili je makar svesti na najmanju moguću mjeru” zaključila je Dodić.

Share.

Comments are closed.