Na 11 kupališta u Baru voda odličnog kvaliteta, Marina Bar i šest plaža viju Plavu zastavu

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2023. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetu vode za kupanje. Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. maja do 05. juna ove godine, pokazali su da je na 85,3% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 5,5% lokacija dobrog, dok je na 9,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U opštini Ulcinj, Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode realizuje se na 18 lokacija i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 11 voda je bila odličnog kvaliteta, na jednoj lokaciji dobrog, dok je na tri lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno devet lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih šest, dobrog na jednom, a zadovoljavajućeg na dvije lokacije vode za kupanje. Analize su pokazale da je u Kotoru na deset lokacija voda bila odličnog, na dvije lokacije dobrog, te na preostale dvije zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, na dvije dobrog, a na tri zadovoljavajućeg kvaliteta.

Programom za 2023. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15, u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca. U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje dva obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke). Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”. O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju. Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija na Internet stranici http://www.monitoring.morskodobro.me/kupalista/ )

Marina sa Plavom zastavicom u 2023. godini  je Marina Bar, a šest kupališta je zavrijedilo da ovog ljeta vije Plavu zastavu: „Vela beach“ u Čanju, „Centar“ u Sutomoru, plaža „Hotel Korali“ u Sutomoru, „Korali 2“ u Sutomoru, „Best Sunset“ na Velikom Pijesku i „Paradiso“ u uvali Utjeha.

Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskim plažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru. Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, Javno preduzeće je izradilo i već duži niz godina koristi softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.me i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

Share.

Comments are closed.