Nova linija Opštine Bar za podršku privredi – dodijeljena sredstva za razvoj zanatstva

Opština Bar dodijelila je danas sredstva zanatlijama na ime podrške razvoja zanatstva, a ugovore sa njima potpisao je predsjednik Opštine Dušan Raičević. Ovo je nova linija Opštine Bar za podršku razvoju lokalne privrede i prvi put se dodjeljuju sredstva za razvoj zanata, sa posebnim vrednovanjem tradicionalnih zanata u Baru.

Predsjednik Raičević poručio je da je ovo samo jedan od niza programa podrške lokalnoj privredi od strane Opštine, te da ohrabruje sve koji imaju ideju i želju da pokrenu svoj biznis ili zanat da konkurišu i da će uvijek imati podršku u lokalnoj upravi. On je čestitao dobitnicima konkursa i poželio im sreću u relizaciji projekata koji će doprinijeti i razvoju njihovog posla ali i grada Bara.

Jelena Vučeraković, predsjednica Komisije, kazala je da je uslove Konkursa zadovoljilo pet zanatlija i da su svi oni dobili maksimalan iznos podrške shodno Odluci koju je donijela Komisija za raspodjelu sredstava po Programu za podršku razvoja zanastva u opštini Bar. Ukupno opredijeljena sredstva za projekte po ovom Programu iznose 20.000 eura, od čega je ove godine iskorištena polovina, a isti iznos opredijeljen je za ovu namjenu i za narednu godinu. 

Sredstva za realizaciju biznis planova za razvoj zanatske djelatnosti dobili su Zlatko Čikić za biznis plan proizvodnje suvenira-upotrebnih predmeta od maslinovog drveta, Vernesa Hasanagić sa planom unaprjeđenja poslovanja šivenjem proizvoda sa tradicionalnim  motivima i usluge dorade sa tradicionalnim motivima, zatim Violeta Inić za proizvodnju suvenira od školjki, dok je za proizvodnju domaćih peciva podršku dobila Isidora Kostić sa d.o.o. “Butik 33”, a Emina Kolar i d.o.o “DKD Wash & Go” za biznis plan “pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda”. 

Ciljevi ovog programa su razvoj društvene svijesti o značaju zanatstva i unaprjeđenje znanja i vještina u toj oblasti, unaprjeđenje poslovnog ambijenta i ekonomske i turističke ponude, ali i motivacija mladih i nezaposlenih koji bi izrazili kreativnost i stekli ekonomsku nezavisnost kroz zanatstvo, te u konačnom povećanje broja zanatlija ali i novih radnih mjesta u Baru.

Share.

Comments are closed.