Odbor direktora Luke biće izabran 7. juna

Na  jučerašnjoj Skupštini akcionara nije promijenjen Odbor direktora Luke Bar, jer je predstavnik Vlade tražio da se glasanje o razrješenju dosadašnjih i izboru novih članova tog tijela odloži.

Prema informacijama Dana, predstavnik državnog kapitala bila je Ana Кusovac iz Ministarstva kapitalnih investicija, a odlaganje glasanja o toj tački tražila je zato što jedan od kandidata nije imao adekvatnu stručnu spremu, odnosno završen fakultet.

Statut Luke Bar predviđa da se za člana borda ne može izabrati osoba koja nema visoku školsku spremu.

U javnosti su se prije nekoliko dana pojavila imena kandidate za članove Odbora, među kojima su Dragoljub Lekić, penzioner sa velikim iskustvom u pomorstvu, Slađana Perišić, Milorad Кrgović i Sava Vujošević.

Skupština akcionara na kojoj će se razriješiti sadašnji i imenovati novi odbor direktora biće nastavljena 7. juna.

Share.

Comments are closed.