OLAF tražio informacije o 10 pošiljki preko Luke Bar

Evropska služba za suzbijanje prevara (OLAF) pitala je Upravu prihoda i carina (UPC) za deset pošiljki cigareta preko Luke Bar, navodi se u Vladinom Drugom prilogu Izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za ovu godinu koji je usvojila Vlada, a koji se odnosi na period od 20. marta do 6. juna 2022. godine.

“Sa Evropskom službom za suzbijanje prevara (OLAF) razmijenjeno je 10 informacija, u vezi s kretanjem duvana i duvanskih proizvoda, preko AFIS sistema kojem UPC ima pristup do nivoa zemlje kandidata. Takođe, u istom periodu, UPC je postupala po zahtjevima OLAF-a u odnosu na kompanije i njihove ovlašćene zastupnike koji posluju u Slobodnoj zoni Luka Bar, te je s ovom kancelarijom, u izvještajnom periodu, neposredno razmijenjena jedna informacija”, navodi se u Izvještaju.

Dodaje se da je tokom ovog perioda razmijenjena 21 informacija s nadležnim tužilaštvima, Upravom policije, sudovima i drugim organima za sprovođenje zakona.

“Upućeno je jedno obavještenje nadležnom državnom tužilaštvu o postojanju sumnje da su počinjena krivična djela po službenoj dužnosti”, kaže se u Izvještaju.

Podsjećamo, Službenici Uprave prihoda i carina su u maju u zajedničkoj akciji sa službenicima Specijalnog policijskog odjeljenja u Carinskoj ispostavi Slobodna zona „Luka Bar“, na osnovu analize rizika, izvršili pregled kontejnera i otkrili krijumčarene cigarete u količini od 1.044 paketa u vrijednosti od 1.377.850,00 eura.

Prilog Izvještaju se u skladu sa utvrđenom praksom, priprema i dostavlja dva puta godišnje čime se formalno informiše EK o ukupnim aktivnostima koje se realizuje u okviru procesa pristupanja, a obuhvata izvještajni period od 20. marta do 6. juna. 

Share.

Comments are closed.